Elevii clasei a XII-a susţin, vineri, ultima probă scrisă a examenului de BACALAUREAT 2016, proba la alegere a profilului şi specializării. În funcţie de profilul urmat, uman sau real, candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: anatomie-biologie, chimie, fizică, economie, filosofie, geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie şi psihologie.

SUBIECTE BAC 2016. EDU.RO Candidaţii pot găsi modele de subiecte pentru proba de PSIHOLOGIE, dar şi pentru celelalte probe ale examentului de bacalaureat pe site-ul subiecte2016.edu.ro.

Articolul continua dupa recomandari

SUBIECTE BAC 2016. EDU.RO Astfel, pentru candidaţii la Bacalaureat, profilul uman şi profil real, există mai multe variante de subiecte date ca model.

SUBIECTE BAC 2016. EDU.RO. MODEL SUBIECT PSIHOLOGIE

SUBIECTUL I

"Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Funcția limbajului care presupune prezentarea de argumente pro şi contra unei teze, în cadrul unei dezbateri este funcția: a. cathartică; b. de cunoaștere; c. ludică; d. dialectică

2. Senzaţia este procesul psihic de cunoaştere primară prin care, în condiţiile acţiunii directe a stimulilor asupra analizatorilor, se semnalizează separat sub forma unor imagini: a. schematice, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor; b. integrale, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor; c. simple şi primare, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor; d. semnificative, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor

3. Imaginea perceptivă este bogată în conținut deoarece: a. îndeplineşte un rol reglator pentru activitate; b. se realizează concomitent cu celelalte elemente aflate într-un context spațio-temporal; c. se formează numai în prezenţa obiectului concret; d. cuprinde în ansamblul ei atât însuşirile importante, cât şi pe cele de detaliu

4. Un arhitect primeşte o comandă pentru proiectarea unui ansamblu rezidenţial; imaginea mintală a acestui ansamblu de clădiri pe care arhitectul urmează să îl transpună într-o machetă face referire la: a. o imagine senzorială; b. un câmp perceptiv; c. o reprezentare generală; d. o senzaţie vizuală

5. Operaţia gândirii de extindere a însuşirilor unui obiect asupra unei categorii de obiecte este: a. generalizarea; b. comparația; c. abstractizarea; d. concretizarea"

Vezi 1 imagini în Galerie

"6. Motivele sunt: a. idei forţă care acţionează chiar împotriva instinctului de conservare; b. mobiluri care declanşează, susţin şi orientează acţiunea pe întreaga durată a desfăşurării ei; c. mobiluri externe ale comportamentului; d. trebuinţe și interese ale individului

7. Reîntâlneşti un fost vecin care de multă vreme s-a mutat din blocul în care tu locuieşti; îl recunoşti imediat după o trăsătură pe care o manifesta când vorbea în public; concluzionezi că personalitatea lui dispune de elemente: a. pragmatice; b. generale' c. constante; d. secundare.

8. Astăzi disconfortul aglomeraţiei din autobuzul cu care mergi acasă de la şcoală este dublat de canicula unei zilei de vară, ceea ce îţi sporeşte iritabilitatea; această situaţie generează o trăire afectivă numită: a. pasiune; b. emoţie; c. sentiment; d. ton afectiv

9. Forma motivației produsă de stimulările premiale, care se soldează cu efecte benefice şi contribuie la menţinerea şi consolidarea statutului socio-profesional este reprezentată de motivația: a. pozitivă;  b. negativă; c. intrinsecă; d. cognitivă

10. Ca factor al personalităţii, ereditatea determină în mod hotărâtor: a. deprinderile; b. temperamentul; c. caracterul; d. aptitudinile"

Vezi 1 imagini în Galerie

SUBIECTELE II ŞI III

Vezi 1 imagini în Galerie

REZULTATE BAC 2016. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, susţinute din 4 până în 8 iulie

REZULTATE BAC 2016. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat din prima sesiune au început luni, 4 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română, urmat pe 5 iulie de testarea la limba şi literatura maternă, pe 6 iulie cu proba obligatorie a profilului şi pe 8 iulie cu proba la alegere a profilului şi specializării.

REZULTATE BAC 2016. Rezultatele la prima sesiune a Bacalaureatului vor fi afişate în 12 iulie, până în ora 16.00, şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, până la ora 20.00.

REZULTATE BAC 2016. În perioada 13-15 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultate finale vor fi afişate în 16 iulie.

REZULTATE BAC 2016. Promovarea examenului de Bacalaureat

REZULTATE BAC 2016. Absolvenţii de liceu promovează examenul de Bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiţii:

- au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi au obţinut unul dintre nivelurile de competenţă - experimentat, avansat sau mediu;

- au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;

- au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

REZULTATE BAC 2016. Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat.

REZULTATE BAC 2016. Examenul de Bacalaureat poate fi susţinut de elevii care au absolvit liceul, indiferent de forma de învăţământ. Candidaţi pot fi atât elevii care au absolvit liceul în acest an, cât şi cei din seriile anterioare care nu s-au prezentat până acum la examen sau au promovat doar unele probe, pe care nu le vor mai susţine.

REZULTATE BAC 2016. Bacalaureatul poate fi susţinut fără taxă de cel mult două ori. Candidaţii care se prezintă la examen pentru a treia oară cel puţin au plătit o sumă stabilită diferenţiat, în funcţie de numărul probelor la care se prezintă.

REZULTATE BAC 2016. Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat din 2015

La Bacalaureatul din 2015, sesiunea iunie - iulie, au promovat 67,9 la sută dintre absolvenţi. Înainte de rezolvarea contestaţiilor, rata de promovare a fost de 66,41 la sută.

Din cei 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la examenul din 2015 în prima sesiune, au promovat, după soluţionarea contestaţiilor, 108.436 (67,9%) de candidaţi, cu 1,5% peste rata de la prima afişare a rezultatelor (66,41%).

Rata de promovare la sesiunea iunie - iulie 2015 a Bacalaureatului a fost cea mai mare din ultimii cinci ani. Cele mai ridicate procente de promovare au fost în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%), în Bucureşti fiind de 70,22%. Singurele judeţe aflate sub 50% rată de promovare au fost Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%).

CALENDAR BACALAUREAT 2016

BACALAUREAT 2016. PROBE SCRISE

4 iulie - Limba şi literatura română (proba E)

5 iulie - Limba şi literatura maternă

6 iulie - Proba obligatorie a profilului

8 iulie - Proba la alegere a profilului şi specializării.

REZULTATE BACALAUREAT 2016

12 iulie - Rezultatele vor fi afişate pe 12 iulie, iar în acea zi, în intervalul 16.00 – 20.00, vor putea fi depuse contestaţiile.

16 iulie - Rezultatele finale.