Rezultate finale definitivat 2018. Edu.ro a afişat, în 24 iulie, primele rezultate pentru candidații care au susținut examenul de definitivat. Astăzi, 27 iulie 2018, ministerul Educaţiei afişează pe site rezultatele finale, după contestaţii, ale examenului de definitivat. 

Aproape 9.000 de profesori au susţinut examenul de definitivat 2018, iar rata de promovare înainte de contestaţii este de 75,75%. Totuşi, în unele judeţe, s-a înregistrat chiar şi un procent de 80% al profesorilor care au luat note între 8 şi 10 la examenul de definitivat.

Articolul continua dupa recomandari

Rezultate finale definitivat 2018: notele sunt afișate de edu.ro în 27 iulie, pe definitivat.edu.ro.

Rezultate finale definitivat 2018. Soluţionarea contestaţiilor

Potrivit ministerului Educaţiei, soluţionarea contestaţiilor s-a realizat conform unei proceduri specifice.

Astfel, contestaţiile s-au putut depune la centrele de examen, în termenul prevăzut în
calendar, iar evaluarea lucrărilor contestate a fost realizată de alte cadre didactice decât cele
care au evaluat iniţial lucrarea scrisă.

Rezultate finale definitivat 2018. Reevaluarea lucrărilor

Lucrările au fost reverificate conform procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, astfel:

În cazul în care diferenţa - în plus sau în minus - dintre nota acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota acordată la evaluarea lucrării este mai mică de 1,5 puncte sau egală cu 1,5 puncte, rămâne definitivă nota acordată la soluţionarea contestaţiei.

Dacă diferenţa dintre nota finală acordată la soluţionarea contestaţiei şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 1,5 puncte, lucrarea este reevaluată de alţi doi evaluatori, în conformitate cu prevederile procedurii specifice privind evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor.

Rezultate finale definitivat 2018. Nota finală

Rezultatul acestei ultime evaluări este definitiv, reprezintă nota finală acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei şi poate fi atacat numai prin procedura contenciosului administrativ, contestaţia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior evaluării lucrărilor scrise, conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale poate desemna, după caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui număr de lucrări scrise, urmărindu-se corectitudinea respectării baremelor de evaluare. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidaţilor.

Rezultate finale definitivat 2018. Validarea notelor

Validarea rezultatelor examenului se realizează prin ordin al ministrului educaţiei naţionale de acordare a definitivării în învăţământ începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar următor celui în care s-a desfăşurat examenul.

Tot în baza ordinului ministrului privind validarea rezultatelor la examen, candidaţilor li se eliberează certificatul de acordare a definitivării în învăţământ. Gestionarea, completarea şi eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ se realizează de către inspectoratele şcolare.

Rezultate finale definitivat 2018. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă

Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de înscriere la examen în sesiunea imediat următoare, iar sesiunea în care au fost eliminaţi din examen este luată în considerare între cele 3 sesiuni fără taxă, prevăzute de lege.

La examenul de definitivat 2018 s-au înscris 9475 de candidați, iar dintre ei, 8900 au susținut examenul.