Elevii clasei IV au susținut, în perioada 15-17 mai, Evaluarea națională 2018, fiind testați la limba română, matematică și limba maternă. Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa IV vor fi anunțate conform metodologiei de organizare.

Primii care au susținut testările în cadrul Evaluării din acest an au fost elevii clasei II, în perioada 7-10 mai, în timp ce cei din clasa VI vor susține probele de la Evaluarea Națională 2018 în zilele de 24 și 25 mai.

Articolul continua dupa recomandari

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa IV. Evaluarea testelor

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Fiecare test de la Evaluarea națională 2018 clasa IV este corectat de 2 cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a IV-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultate Evaluarea națională clasa IV 2018. Încărcarea rezultatelor

Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultate Evaluarea națională 2018 clasa IV se realizează în Aplicaţia Evaluări Naţionale.

Această aplicație se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.

Aplicaţia vizează facilitarea gestionării datelor referitoare la elevi şi la testele susţinute de aceştia, precum şi generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.

Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma Evaluării naționale 2018 clasa IV se realizează individual, pentru fiecare elev în parte, în funcţie de clasă şi de testul susţinut, respectând numărul de itemi din fiecare test, precum şi codurile aferente itemilor.

Codul alocat unui item se completează în tabelul existent în aplicaţie, ţinându-se cont de codurile posibile pentru notarea acestuia.

Rezultate Evaluarea națională clasa IV 2018. Valorificarea rezultatelor

Rezultate Evaluarea națională clasa II 2018 nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.

Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:

  • a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune
  • b) informarea elevilor şi părinţilor asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele la Evaluarea națională clasa IV, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară.

În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării.

Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea națională clasa II 2018 cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Planurile individualizate de învăţare ale elevilor sunt comunicate părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevilor.