Rezultate admitere Academia de Poliţie 2018. Peste 3.000 de canditaţi, înscrişi la facultăţile Academiei şi-au aflat notele provizorii la concursul de admitere. Depunerea contestaţiilor la probele scrise este programată perioada 21-22 august.

Rezultatele concursului de admitere au fost prezentate candidaţilor pe liste, la sediul Academiei, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. De asemenea, notele au fost afişate şi pe site-ul Academiei de Poliţie.  

Articolul continua dupa recomandari

Rezultate admitere Academia de Poliţie 2018. Depunerea contestaţiilor

Candidaţii respinşi pot depune contestaţii la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului. Contestaţiile se întocmesc numai de către candidat, pe formulare tip, sub semnătura proprie a acestuia, şi se înregistrează în registrul special constituit. Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Rezultatul analizei contestaţiei şi hotărârea adoptată sunt definitive şi se consemnează în procesulverbal, semnat de preşedintele Comisiei de Admitere pe Facultate şi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Hotărârea cu privire la soluţionarea oricărei contestaţii va fi comunicată prin afişare la sediul Academiei, în termen de cel mult 48 de ore de la data depunerii acesteia, de către secretarul Comisiei de Admitere pe Facultate.

Rezultate admitere Academia de Poliţie 2018. Afişarea notelor finale

Rezultatele finale la concurs vor fi afişate în data de 23 august, după soluţionarea tuturor contestaţiilor, la sediul Academiei. Prezentarea candidaţilor admişi în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă este programată pentru 24 august.

Peste 3.200 de candidaţi, băieţi şi fete, s-au înscris în acest an pentru cele 630 de locuri scoase la concurs, la specializările Poliţie, Poliţie de Frontieră, Jandarmerie şi Pompieri de la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.  În total, în acest an, au fost scoase la concurs 855 de locuri, inclusiv pentru forma de învăţământ la distanţă, specializarea Drept şi Arhivistică.