Referendumul pentru familie, programat pe 6 şi 7 octombrie 2018, va începe la ora 7 dimineaţa, odată cu deschiderea secţiilor de votare, iar toţi cetăţenii români îşi pot exprima opţiunea până la închiderea secţiilor de votare la ora 21.

Autoritatea electorală precizează că toţi votanţii trebuie să fie atenţi să nu încalce legea, în timpul votului. Astfel, unele fapte constituie contravenții, potrivit legii.

Articolul continua dupa recomandari

Referendum pentru familie. Ce nu trebuie să faci la vot

- Înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

- Refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi;

- Refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în listă și care prezintă actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;

- Părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare;

- Absența nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;

- Tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot. 

Contravențiile se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, sau cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei pentru cele mai grave.