Înscriere Bac 2018: toţi candidaţii care vor să participe la examenul de Bacalaureat din acest an trebuie mai întâi să se înscrie. Acte necesare pentru această etapă.

Perioada de înscriere la Bac se desfăşoară între 29 ianuarie - 2 februarie. Conform calendarului la Bacalaureat 2018 înscrierile preced probele orale, care debutează 10 zile mai târziu, pe 12 februarie.

Articolul continua dupa recomandari

Candidaţii se pot înscrie la examenul de Bacalaureat printr-o fişă tip informatizată. Această cerere tip este disponibilă la secretariatele liceelor pe care le-au absolvit. Fişele pot fi ridicate doar în perioada prevăzută în calendarul la Bacalaureat 2018.

Înscriere Bac 2018: acte necesare pentru candidaţii din sesiunea curentă

Pentru candidaţii din seria curentă, adică elevii care au încheiat clasele a XII-a sau a XIII-a, diriginţii întocmesc tabele de înscriere la Bac 2018, în conformitate cu evidenţele din licee.

Aceste tabele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor.

Lista materiilor pentru Bac 2018 în funcţie de profil

Ce este interzis la examenul de Bac

Alături de tabele, diriginţii depun şi fişa-tip informatizată, care este tipărită şi semnată de fiecare candidat. În această cerere-tip, candidatul îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere pe care vor să le susţină la Bacalaureat 2018.

Înscriere Bac 2018: acte necesare pentru candidaţii din anii precedenţi

Candidaţii din anii precedenţi trebuie să vină cu mai multe acte necesare pentru înscriere la Bac 2018. Potrivit metodologiei de Bacalaureat postată de Ministerul Educaţiei pe edu.ro, înscrierea se face de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o.

Modele de subiecte la Bacalaureat 2018

Fiecare candidat trebuie să vină cu următoarele acte necesare:

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie (după caz)

- un act de identitate

- foaia matricolă adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor

Aceeaşi procedură şi cu aceleaşi acte trebuie să vină şi candidaţii din seria curentă care vor participa la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat 2018, care are loc la finalul lui august.

Candidaţii din seriile anterioare care şi-au schimbat domiciliul în altă localitate, meţionată în actul de identitate, se pot înscrie pentru a da Bac-ul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil. Unitatea e stabilită de comisia de Bacalaureat judeţeană de care aparţine noul domiciliu al candidatului.

Înscriere Bac 2018: candidaţii respinşi la examenele anterioare

Candidaţii respinşi la examenele anterioare de Bacalaureat, începând cu anul 2003 şi care cer recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă. Din această adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, trebuie să reiasă rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat în sesiunile menţionate.

Programa pentru Bacalaureat 2018 la limba română, profil umanist

Programa pentru Bacalaureat 2018 la limba română, profil real

Adeverinţa este semnată de directorul şi secretarul liceului absolvit şi conţine disciplinele susţinute şi notele primite la fiecare probă. Adeverinţa menţionează şi cazurile în care elevul nu s-a prezentat sau a fost eliminat din examen.

Înscriere Bac 2018: modele de acte necesare pentru Bacalaureat 2018

Procedura de înscriere Bac 2018

Model cerere de înscriere Bac 2018

Model Tabel de înscriere a candidaţilor din sesiunea curentă

Model Cerere de recunoaștere a competenţelor lingvistice la înscriere

Model Cerere de recunoaștere competenţelor digitale la înscriere

Înscrieri Bac 2018: ce urmează după înscrieri

După încheierea perioadei de înscrieri, la 10 zile debutează probele orale la Bacalaureat 2018. Prima e proba orală la limba română, pe 12 februarie. Urmează proba la limba maternă pentru candidaţii de la liceele într-o limbă a minorităţilor.

Urmează apoi proba orală la competenţe digitale şi, în final, proba la limba străină.

Pe 25 mai, elevii de clasa a 12-a şi a 13-a, iar fix peste o lună candidaţii intră în probele scrise de la Bacalaureat 2018. Prima probă scrisă e la limba română, urmată de cea la limba maternă.

Apoi este proba obligatorie de profil, urmată de proba la alegere.

Primele rezultate la Bacalaureat 2018 sunt afişate pe 4 iulie. Între 4-7 iulie sunt soluţionate contestaţiile, iar pe 9 iulie sunt anunţate rezultatele finale la Bac 2018.