Asemenea examenului de titularizare, şi cel de Definitivat 2018 este organizat după reguli foarte stricte, iar încălcarea lor poate avea urmări serioase pentru candidaţi.

Examenul de Definitivat 2018 se desfăşoară conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul nr. 5.087/31.08.2016  

Articolul continua dupa recomandari

Proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2018, se va desfăşura miercuri, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti).

Conform metodologiei, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8:00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/pașaport valabil. 

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit doar în cazul candidaţilor cu cerințe speciale, care au solicitat acest lucru.

Ce este interzis la proba scrisă de la Definitivat 2018

Pe lângă interdicția accesului cu obiecte personale, examenul începe la ora 10.00 și cine întârzie ratează concursul.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine examenul în sesiunea respectivă. După înmânarea subiectelor candidaţilor, doi membri desemnaţi ai comisiei de examen verifică dacă toţi candidaţii au primit subiectul corespunzător specializării/disciplinei de examen.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se execută cu creion negru.

Candidaţii pot avea, în sala de examen, dicţionare - pentru disciplinele latină sau greacă veche - şi planuri de conturi - pentru disciplinele economice.   

Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sală de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.

Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sală de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sală de examen. 

Defintivat 2018, cum se calculează media finală

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puțin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate ale examenului de Definitivat 2018 vor fi afişate în data de 24 iulie a.c. la centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro.

Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 24 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 25 iulie, până la ora 14:00.

Rezultatele finale se afişează la centrele de examen şi pe site-ul anterior menţionat în data de 27 iulie 2018.