ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. Ministerul Educației a publicat pe site-ul admitere.edu.ro ierarhia la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a în vederea realizării admiterii acestora în învățământul liceal de stat.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. De asemenea, lista nominală a candidaților pe școală, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, este afișată în fiecare unitate de învățământ gimnazial.

Articolul continua dupa recomandari

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. “Înscrierea în clasa a IX-a în liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, care este media ponderată între media generală obținută la Evaluarea Națională (cu o pondere de 75%) și media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (cu o pondere de 25%)”, precizează MENCS.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. În perioada 8-12 iulie, absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, vor completa opțiunile în fișele de înscriere.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. Ministerul Educației recomandă părinților și elevilor să completeze un număr cât mai mare de opțiuni, ordonate cât mai realist. Ulterior, în intervalul 9-13 iulie, fișele de înscriere vor fi validate.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2016-2017 este programată pe data de 19 iulie.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați are loc între 21 și 29 iulie.

ADMITERE LICEU 2016 BUCUREŞTI. Candidații rămași nerepartizați, din cauza opțiunilor insuficiente sau ca urmare a neparticipării la prima etapă a admiterii, vor fi repartizați în data de 28 iulie. Aceștia își vor depune dosarele la liceele în care au fost admiși în zilele de 28 și 29 iulie.