Ieri, elevii de clasa II au trecut prin experienţa primului lor examen. Au susţinut Evaluarea Naţională 2018, proba la limba română scris şi limba maternă scris. Astăzi, copiii susţin proba de citit la limba română şi limba maternă.

Prima sesiune de evaluare naţională vizează elevii claselor a II-a şi a început luni, 7 mai, cu proba scrisă la limba română şi limba maternă. 

Articolul continua dupa recomandari

Testele de citire la aceste discipline sunt susţinute astăzi, 8 mai, iar proba de matematică este programată în data de 9 mai. Proba de limba română - scris şi citit - pentru elevii din rândul minorităţilor naţionale se va desfăşura în data de 10 mai.

Rezultatele Evaluării Naţionale la clasa II nu se vor comunica public şi nu se vor trece în catalog. Însă, vor servi drept reper pentru învăţători şi profesori. 

Evaluarea naţională 2018 clasa II. Reguli privind desfășurarea probelor

Evaluarea națională 2018 clasa II se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Responsabilitatea administrării la clasă a Evaluării naționale clasa IV aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.

Înainte de începerea testului, administratorul de test realizează, într-o manieră motivantă, instructajul elevilor cu privire la proceduri şi la importanţa acestei evaluări.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Vezi 2 imagini în Galerie

Durata alocată rezolvării testelor de Evaluare națională 2018 este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la Evaluarea națională clasa II.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test. Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă. Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

La încheierea timpului alocat rezolvării testului, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.

Evaluarea naţională 2018 clasa II. Calendar

Evaluarea Națională 2018 pentru elevii din clasa II se va desfășura în zilele de 7, 8, 9 și 10 mai, după următorul program:

  • 7 mai 2018 - limba română (scris)
  • 7 mai 2018 - limba maternă (scris)
  • 8 mai 2018 - limba română (citit)
  • 8 mai 2018 - limba maternă (citit)
  • 9 mai 2018 - matematică
  • 10 mai - limbă română pentru minoritățile naționale (scris și citit)