Cum pot călători românii cu copiii în străinătate, ce acte sunt necesare la frontieră și ce condiții trebuie îndeplinite atunci când minorii sunt scoși de părinți din țară.

Potrivit datelor statistice ale Poliției de Frontieră, în fiecare an, mii de români sunt opriți la frontieră pentru că nu au actele necesare sau nu îndeplinesc toate condițiile impuse de lege pentru a-și duce copiii în străinătate.

Articolul continua dupa recomandari

Conform Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cetăţenii români minori pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte.

Respectiv, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani) – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor.

Cum pot călători românii cu copiii în străinătate

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, poliţiştii de frontieră vor permite ieşirea din ţară a cetăţenilor români minori numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

- în situaţia în care călătoresc în străinătate însoţiţi de ambii părinţi;

- în situaţia în care călătoresc împreună cu unul dintre părinţi, numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte.

Noi condiţii pentru părinţii care vor să călătorească în străinatate cu copiii

Cum pot călători copiii în străinătate când soții au divorțat

În cazul părinţilor divorţaţi, chiar dacă părintele însoţitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă însă cei doi părinţi exercită în comun autoritatea părintească, acesta trebuie să prezinte acordul autentificat al celuilalt părinte cu privire la ieşirea din ţară.

În situaţia în care sunt însoţiţi de o altă persoană fizică majoră numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie:

- a ambilor părinţi;

- a părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevoca;

- a părintelui supravieţuitor ori a reprezentantului său legal.

Acte necesare însoțitorilor copiilor care călătoresc în străinătate

Însoţitorii minorilor, alţii decât părinţii, trebuie să prezinte la controlul de frontieră şi extrasul de cazier judiciar.

Poate avea calitatea de însoţitor şi o persoană anume desemnată din cadrul unei societăţi comerciale autorizate, în condiţiile legii, să desfăşoare activităţi de transport internaţional de persoane.

Acordul părintelui/părinţilor/reprezentantului legal pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către un minor este materializat într-o declaraţie notarială care are forma şi conţinutul stabilite de lege, modelele fiind postate pe site-ul instituţiei www.politiadefrontiera.ro.

În urma modificărilor şi completărilor  la Legea 248/2005, începând cu data de 06.10.2016, valabilitatea declaraţiei date de către părinte/părinţi/reprezentantul legal pentru ieşirea din România a unui cetăţean român minor poate fi de maximum 3 ani, iar din conţinutul ei se elimină obligativitatea menţionării scopului deplasării şi a rutei.

De asemenea, în cazul minorilor, cetăţeni români cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, care se deplasează însoţiţi în statul în care au domiciliul/reşedinţa, nu mai este necesară prezentarea declaraţiei părinţilor/tutorilor la ieşirea din România.