Informaţii de ultimă oră pentru candidaţi înscrişi la sesiunea de admitere la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" şi instituții de învățământ care pregătesc personal pentru M.A.I., sesiunile iulie-august 2018 şi ianuarie 2019.

Potrivit unui comunicat al MAI, sunt vizaţi candidaţii care şi-au depus cererile de înscriere la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră.

Articolul continua dupa recomandari

Astfel, se arată în document, "în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II / 17635 din 16.04.2018, privind recrutarea candidaților pentru participarea la sesiunile de admitere organizate în 2018 și ianuarie 2019 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și Dispoziția Centrului de Psihosociologie al M.A.I. nr. 5356007 din 10.05.2018 privind evaluarea psihologică a candidaților recrutați în vederea participării la sesiunile de admitere organizate în 2018 și ianuarie 2019 în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, vă comunicăm faptul că evaluarea psihologică se va desfăşura în data 31.05.2018, ora 08:00, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., strada Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2".

Vezi 4 imagini în Galerie

Accesul în sala unde se va susţine proba privind testarea psihologică se va realiza pe baza actului de identitate valabil (carte de identitate).

Candidaţii care nu vor prezenta cartea de identitate în original nu vor putea susţine testarea psihologică.

Vezi 4 imagini în Galerie

Așezarea în interiorul sălii se va face în ordinea alfabetică, iar candidaţii vor avea asupra lor numai pix/stilou cu mină/cerneală culoare albastră (nu se admit pixuri/stilouri care permit ştergerea/rescrierea), pe perioada testării psihologice telefoanele mobile vor fi închise, fiind interzis a deţine orice alte obiecte: materiale documentare, mijloace de calcul, de comunicare, înregistrare, filmare, genţi, sacoşe, etc. 

Admiterea la Academia de Poliţie - evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică se finalizează prin emiterea unui aviz psihologic de tip “apt/inapt”. 

Eventualele contestații cu privire la avizul psihologic de inaptitudine, se formulează în scris, în nume propriu și va cuprinde în mod obligatoriu numele, prenumele si C.N.P.-ul candidatului contestatar, data și scopul evaluării psihologice, precum și motivele pe care se
întemeiază contestația, și se depun, sub sancțiunea decăderii, în termen de 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a acestuia, la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane.

Vezi 4 imagini în Galerie

Pentru relaţii suplimentare candidaţii vor contacta în intervalul orar 08:00-16:00 lucrătorii Direcţiei Resurse Umane, la nr. de telefon: 021/316.25.98, int. 19.344 sau 19.537.

Admitere Academia de Poliţie 2018, documente necesare

Toţi candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă acesteia), promoţia 2018, au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs, suplimentar, următoarele acte:

  • atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul M.E.N., în original; copia documentului va fi certificată cu originalul de către personalul desemnat şi se semnează de către acesta şi de candidat; în cazul în care se prezintă copia legalizată, aceasta se acceptă;
  • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
  • foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.

Originalele actelor de studii prezentate în vederea înscrierii se restituie candidatului după realizarea copiilor xerox şi certificarea acestora de personalul desemnat.

Vezi 4 imagini în Galerie

Candidaţii pentru învăţământul 'cu frecvenţă redusă', la prezentarea la sediul Academiei, pentru înscriere, vor avea asupra lor, în mod obligatoriu, următoarele:

  • cartea de identitate în original sau paşaportul în original;
  • contravaloarea taxei de înscriere la concurs.

Înscrierea la concursul de admitere Academia de Politie 2018 se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezentul Regulament.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană, pe bază de procură.