Admitere Academia de Poliţie 2018. Recent, a fost publicat numărul de locuri la Academia de Poliţie şi pentru toate instituţiile de învăţământ ale MAI. 

Concursul de admitere la Academia de Poliţie are loc în perioada 31 iulie - 24 august 2018.

Articolul continua dupa recomandari

Admiterea are două etape, respectiv probele eliminatorii şi proba de evaluare a cunoştinţelor.

Vezi 7 imagini în Galerie

Numărul de locuri la Academia de Poliţie în 2018

Numărul de locuri la Academia de Poliţie - studii universitare de licenţă:

Vezi 7 imagini în Galerie

Recrutarea candidaţilor pentru Academia de Poliţie

Recrutarea candidaților în vederea participării la probele de selecție organizate pentru
admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, pentru sesiunile de admitere organizate în 2018 și ianuarie 2019, debutează la data de 25 aprilie 2018.

Vezi 7 imagini în Galerie

Recrutarea candidaților se realizează de structurile de resurse umane cu sarcini
de recrutare aflate în unitățile din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române,
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei
Române și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și de structurile de resurse umane cu sarcini de recrutare din aparatul central al inspectoratelor generale.

Mai multe informaţii despre recrutarea candidaţilor pentru Academia de Poliţie, AICI

Unde se depun cererile de înscriere

Cererile-tip de înscriere privind recrutarea candidaților pentru admitere Academia de Poliţie 2018, dar şi în şcolile MAI, se depun de candidați la unitățile de recrutare astfel:

  • până la data de 25 mai 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI);
  • până la data de 15 iunie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la școlile postliceale ale MAI;
  • până la data de 23 noiembrie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la școlile postliceale ale MAI.

Dosarul de admiterea la Academia de Poliţie în 2018

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.

Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru
recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea
dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

Vezi 7 imagini în Galerie

La Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” pentru specializările/ programele de
studii universitare de licență ”Drept”, ”Ordine și siguranță publică” și ”Instalații pentru construcții
– pompieri”, candidații pot participa la concursul de admitere la o singură specializare/program de studii universitare de licență din cadrul unei singure facultăți.

Dosarele candidaților au înscrise pe copertă, în mod lizibil, următoarele date:

- antetul unității de recrutare;
- titlul „Dosar de candidat”;
- numele (prenumele tatălui) și prenumele candidatului/candidatei;
- CNP;
- opțiunea – numele instituției de învățământ;
- limba străină la admitere;
- mențiuni suplimentare sau alte informații necesare, de exemplu specificarea altor opțiuni
ale candidatului, dacă este cazul.

Candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naționale trebuie să îndeplinească și criteriul de vârstă de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, precum și condiția privind inexistența semnelor particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.

Înscrierea candidaților la Academia de Poliție

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizează și desfășoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august 2018.

Școlile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere astfel:

  • în perioada 24 august – 4 septembrie 2018
  • în perioada 10 – 21 ianuarie 2019

Perioadele de școlarizare a seriilor de elevi sunt:

a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 

b) ianuarie - noiembrie 2019.

Vezi 7 imagini în Galerie

Calendarul probelor la admiterea la Academia de Poliţie

Etapa I - probele eliminatorii: 03.08.2018 - 13.08.2018.

Afişarea listei candidaţilor admişi pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs: 14.08.2018.

Etapa a II-a – Susţinerea probelor scrise: 16.08-19.08.2018, începând cu ora 09.00.

Afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise: 20.08-21.08.2018.

Depunerea contestaţiilor la probele scrise: 21.08-22.08.2018.

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale: 23.08.2018. Prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea efectuării măsurătorilor pentru uniformă: 24.08.2018.

Important!

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice - nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.