Înscrierea în clasa pregătitoare în 2019, pentru anul şcolar viitor, are loc în luna martie. Părinţii au la dispoziţie 18 zile pentru a-şi înscrie copilul la clasa zero, şi vor afla rezultatele în perioada 25 - 28 martie.

Pentru copiii care nu au fost înscrişi în martie, are loc o a doua etapă, în aprilie.

Articolul continua dupa recomandari

1. Cine poate fi înscris la clasa pregătitoare în 2019

Conform Ministerului Educaţiei, pentru anul şcolar 2019 - 2020 pot fi înscrişi la clasa pregătitoare copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv. De asemenea, mai pot fi înscrişi şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2019 inclusiv. Ei trebuie să fie vizaţi de o evaluare psihosomatică. Oficialii din învăţământ spun că mai pot fi înscrişi în acest an şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 31 decembrie 2019, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

2. Pregătirea părinţilor pentru procesul de înscriere

Procesul de înscriere la clasa pregătitoare debutează în 2019 pe 25 februarie.

- este afişat pentru fiecare şcoală programul de completare a cererilor de înscriere la clasa zero

- sunt afişate circumscripţiile şcolare şi numărul de clase pregătitoare pentru fiecare şcoală, de către inspectoratul şcolar

- sunt afişate informaţii pentru părinţi despre activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul fiecărei şcoli

- sunt afişate criteriile specifice de departajare elaborate de fiecare şcoală, pentru încadrarea elevilor care nu sunt din acea circumscripţie

Ministerul Educaţiei a pus la dispoziţia părinţilor şi un program de pregătire prevăzut în calendarul înscrierii la clasa pregătitoare pentru 2019 - 2020.

3. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani de la 1 septembrie 2019 vor fi evaluaţi psihosomatic, pentru a se stabili dacă pot fi încadraţi în clasa pregătitoare în acest an. Şi pentru această evaluare au fost stabilite mai mulţi paşi:

- 25 februarie: este afişat programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice solicitată de părinţi şi afişarea şcolilor şi instituţiilor unde are loc această evaluare

- 25 februarie - 22 martie: evaluarea dezvoltării psihosomatică a copiilor

- 25 februarie - 22 martie: sunt transmise rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice. Rezultatul este comunicat scris părinţilor

- 25 martie: rezultatele evaluării dezvoltării psihosomatice sunt transmise către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională

Copiii care, în urma evaluării, nu îndeplinesc condiţiile pentru clasa zero, vor fi înscrişi la grădiniţă, în grupa mare, precizează oficialii de la Educaţie.

Când are loc înscrierea la clasa pregătitoare în 2019

Înscrierea propriu-zisă la clasa zero în anul şcolar 2019 - 2020 are loc în perioada 4 - 22 martie. Înscrierea poate fi făcută de părinţi, tutori sau împuterniciţi legali fie online, fie la şcoala dorită.

Validarea cererilor de înscriere are loc de luni până vineri, zilnic, în între orele 08.00 - 18.00. Tot în acest interval pot fi depuse şi cererile de înscriere la şcolile speciale.

Când sunt afişate rezultatele înscrierii

- 25 martie: sunt procesate şi afişate rezultatele pentru părinţii care şi-au înscris copiii la şcoala de circumscripţie

- 26 - 27 martie: sunt procesate şi afişate rezultatele pentru părinţii care şi-au înscris copiii pentru locurile libere de la o altă şcoală în afara celei de circumscripţie

- 28 martie: sunt procesate şi afişate repartizările la şcoala de circumscripţie pentru părinţii care au solicitat înscrierea copiilor la o altă şcoală, dar au fost respinşi din lipsa locurilor libere, dar care au menţionat pe cerere ca opţiunea a doua şi înscrierea la şcoala de circumscripţie.

- 29 martie: afişarea rezultatelor finale la şcoli şi inspectorate a elevilor înmatriculaţi, a numărului de locuri rămase libere şi a listei cu copii care nu au fost înscrişi

Etapa a doua de înscriere la clasa pregătitoare în 2019

În virtutea principiului că învăţământul primar este obligatoriu, iar numărul de locuri alocat pentru clasa pregătitoare e egal sau mai mare cu numărul copiilor care au vârsta necesară, pentru elevii care nu au fost înmatriculaţi în martie este organizată o a doua etapă, în urma căreia toţi copiii vor fi înmatriculaţi.

Această etapă e formată din 4 faze:

2 - 8 aprilie: înscrierea copiilor. Pe cerere părinţii pot menţiona 3 opţiuni de şcoli care au locuri disponibile. Înscrierea se face doar la secretariatele şcolilor care au fost alese ca primă opţiune

8 - 10 aprilie: procesarea cererilor de înscriere

11 aprilie: afişarea rezultatelor. Fiecare şcoală prezintă listele finale cu elevii înscrişi la clasa pregătitoare

12 - 19 aprilie: soluţionarea cazurilor de copii care nu au fost înscrişi la clasa pregătitoare nici după etapa a doua