Edu.ro rezultate Evaluare Naţională 2019. Ministerul Educaţiei a publicat notele pentru cei aproximativ 150 de mii de elevi de clasa a VIII-a, care au susţinut examenul de Capacitate. Astăzi, 25 iunie, au fost afişate rezultatele înaintea contestațiilor.

Mediile sunt afișate pe www.observator.tv, la avizierul școlilor unde au susținut examenul, dar și pe edu.ro

Articolul continua dupa recomandari

Începând cu ora 14:00 și până la ora 20:00, elevii nemulțumiți de notele obținute la examen pot să depună contestații. 

Anul trecut, 73,5% dintre absolvenții claselor a VIII-a au luat note peste 5 la examene, înainte de contestații. Tot anul trecut, 319 elevi au avut media 10 la Evaluarea Națională, înainte de contestații. 

Edu.ro rezultate Evaluare Naţională 2019

Notele pentru elevii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2019 pot fi consultate la avizierul şcolilor unde au susţinut examenul, dar şi online, pe site-ul evaluare.edu.ro. Listele cu note vor fi disponibile însă pe Internet doar 2 săptămâni, conform noilor reguli, aplicate și în 2018.

Media generală de la Evaluarea Naţională contează în proporţie de 80% la media cu care se face admiterea la liceu. 20% reprezintă media generală de absolvire a claselor V-VIII.

Edu.ro rezultate Evaluare Naţională 2019. Depunerea contestaţiilor

Candidaţii care nu sunt mulţumiţi de notele obţinute la Evaluarea Naţională 2019 pot depune contestaţii imediat după afişarea notelor, între orele 14:00 şi 20:00, la sediile şcolilor unde au susţinut examenul.

Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip, în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației, poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. În cazul candidatului minor declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali al acestuia.

Soluționarea contestațiilor va avea loc în următoarele două zile, între 26 şi 28 iunie 2019. Afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor, este programată să aibă loc în cursul zilei de 29 iunie 2019.

Edu.ro rezultate Evaluare Naţională 2019. Cum se calculează nota finală

Nota finală la examenul de Evaluare Naţională 2019 este dată de președintele comisiei de evaluare, care calculează nota finală. Aceasta este media aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele patru note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale.

Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale. Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.

La Evaluarea Națională 2019 s-au înscris 154.956 de absolvenți ai clasei a VIII-a, potrivit ministerului Educaţiei Naţionale. 150.602 elevi s-au înscris la Evaluarea Naţională din 2018, iar rata de promovabilitate a fost de 73,5%.