Admitere în şcolile de poliţie ianuarie 2020. Ministerul Afacerilor Interne anunţă 1.737 de locuri libere la Poliţie, Frontieră şi Jandarmerie. Încrierile se fac până pe 15 noiembrie 2019.

Candidați vor putea susține examenul pentru admitere în școlile de poliţie 2020, în perioada 10 – 23 ianuarie. Cei care vor să urmeze o carieră în MAI se pot înscrie până la data de 15 noiembrie 2019, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratelor  de Poliție de pe raza judetelor unde își au domiciliul.

Articolul continua dupa recomandari

În Municipiul București/ București-Ilfov recrutarea candidaților se realizează de către structurile de resurse umane ale următoarelor inspectorate generale/ similare:

a. Inspectoratul General al Poliţiei Române

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Calea Victoriei nr. 19, sector 3, Bucureşti Telefon/ Fax: 021/312.23.23 https://b.politiaromana.ro

Candidați vor putea susține examenul pentru admitere în școlile de poliţie 2020, în perioada 10 – 23 ianuarieVezi 4 imagini în Galerie

b. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6, Bucureşti Telefon: 021/316.25.98/ interior 19378, Fax:021/312.11.89 http://www.politiadefrontiera.ro/; pfr@igpf.ro

c. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

DIRECŢIA GENERALĂ DE JANDARMI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, Bucureşti Telefon/ Fax: 021/409.65.34 www.jandarmeria.ro; e-mail: jandarmerie@mai.gov.ro

d. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA “DEALUL SPIRII” BUCURESTI – ILFOV Calea 13 Septembrie nr.135, sector 5, Bucureşti Telefon: 021/207.55.00; Fax: 021/316.51.16 www.isubif.ro; e-mail: contact@isubif.ro 14

e. Inspectoratul General de Aviaţie

Calea Ion Zăvoi nr. 14, sector 1, Bucureşti Tel: 021/310.43.99; Fax: 021/311.39.09 http://www.aviatie.mai.gov.ro; e-mail: igav@mai.gov.ro

f. Direcția Medicală a MAI

Strada Mihai Voda 17, sectorul 5, Bucureşti Telefon: 021/303.70.80, int. 30737; Fax. 021/312.19.86 dm@mai.gov.ro; smru.dm@mai.gov.ro

Mai multe detalii despre recrutarea pentru admiterea la şcolile de poliţie, AICI

Ministerul Afacerilor Interne anunţă 1.737 de locuri libere la Poliţie, Frontieră şi JandarmerieVezi 4 imagini în Galerie

Admitere în şcolile de poliţie 2020, repartizarea locurilor

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina - 765 locuri

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” – Cluj Napoca - 162 locuri

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” - Oradea - 150 locuri

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Drăgăşani - 190 de locuri

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi "Petru Rareş" - Fălticeni - 170 de locuri

Şcoala Militară de Subofiţeri şi Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" - Boldeşti - 300 de locuri

Condiţii pentru înscrirea la şcolile de poliţie

Nu există o limită de vârstă pentru a te înscrie la şcolile de poliţie, trebuie doar să fii apt medical şi psihologic. În schimb, candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MAPN trebuie să aibă maxim 27 de ani.

Nu există nici limită de înălţime, trebuie doar să treci de probele sportive.

Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor sunt următoarele:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

 Încrierile se fac până pe 15 noiembrie 2019Vezi 4 imagini în Galerie

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților prevăzuți la alin. (1) la examenele de admitere în instituțiile de învățământ sunt următoarele:

a) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară ( verificare cu ocazia examinării medicale);

b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Mai multe detalii despre ce trebuie să conţină dosarul de înscriere la examenul de admitere la şcolile de poliţie, AICI.