ANAF explică, într-un ghid pentru contribuabil, modalităţile prin care poate fi depusă declaraţia unică 2018. Aceasta are şi un termen limită, adică data de 16 iulie.

În ghidul său, ANAF menţionează mai multe opţiuni pentru contribuabilii care vor să depună declaraţia unică 2018. Din fericire, este luat în calcul şi Internetul.

Articolul continua dupa recomandari

Cum se depune declaraţia unică 2018

ANAF menţionează două modalităţi de depunere a declaraţiei unice: pe Internet şi în mod clasic, pe coala de hârtie:

a) în cazul depunerii online a declaraţiei unice, ANAF menţionează şi site-urile oficiale unde trebuie depusă:

- prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual", disponibil pe www.anaf.ro ;

- pe site-ul www.e-guvernare.ro.

b) în cazul în care declaraţia unică e depusă în mod clasic, adică în format hârtie, se poate face direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Pentru cine alege formatul hârtie, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă.

Unde se depune declaraţia unică 2018

ANAF menţionează 3 opţiuni pentru destinatarul declaraţiei. Astfel, hârtia poate fi depusă:

- la organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;

- la organul fiscal local care în colaborare cu organul fiscal central acordă asistență în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice, contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritoriala a A.N.A.F.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiei fiscale 2018 este 16 iulie. În cazul depăşirii, contribuabilul riscă amenzi, transmite ANAF. În schimb, cei care depun şi plătesc obligaţiile înainte de termen vor avea parte de reduceri.

Consultă şi cum se completează declaraţia unică 2018.