Legea care permite monitorizarea video la serviciu a angajaţilor, dar şi a conversaţiilor lor a fost promulgată. Conform actului normativ, aceste monitorizări sunt permise doar în anumite condiţii.

Legea privind protecţia persoanelor fizice în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, GDPR, a fost promulgată pe 17 iulie de Preşedintele Iohannis.

Articolul continua dupa recomandari

Condiţii pentru monitorizarea video a angajaţilor la serviciu

Textul legii are referiri şi la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relaţiilor de muncă. Actul normativ dă astfel posibilitatea angajatorului de a-şi monitoriza video salariaţii. De asemenea, angajatorii pot monitoriza şi conversaţiile angajaţilor. Toate acestea se pot face doar îndeplinind următoarele condiţii:

- interesele angajatorilor sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate

- angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie completă şi în mod explicit a angajaţilor

- angajatorul a consultat sindicatul înainte de introducerea sistemelor de monitorizare

- dacă alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului nu şi-au dovedit eficienţa

- durata de stocare a datelor cu caracter personal trebuie să fie proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate

Legea a fost adoptată de Senat pe 27 iunie 2018. Actul normativ mai face referiri şi la prelucrarea datelor genetice, biometrice ori a datelor privind sănătatea. Acestea sunt permise cu consimţământul explicit al persoanei vizate sau dacă prelucrarea este efectuată în baza unor dispoziţii legale exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare.