Guvernul a modificat și completat normele de aplicare a programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Noile reglementări introduse recent în lege de către Parlament vor fi aplicate unitar și într-o manieră simplificată începând cu data de 1 iulie 2016.

Hotărârea adoptată, miercuri, include reglementări cu privire la drepturile noi ce vor fi stabilite începând cu 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată.

Articolul continua dupa recomandari

”În HG-ul de astăzi practic stabilim o procedură unitară pentru drepturile de indemnizaţie pentru creşterea, copilului dar şi ale celorlalte drepturi care erau prevăzute în ordonanţa 111 şi aici discutăm de persoanele care aveau deja drepturi stabilite la data de 1 iulie. Ceea ce este foarte important de stabilit şi de comunicat către toţi cetăţenii din România care sunt afectaţi de această hotărâte de guvern este că, din 180.000 de beneficiari ai acestui act normativ, pentru 140.000 calculările se vor face automat. Prin urmare, 140.000 din 180.000 nu vor fi nevoiţi să vină la ghişee, nu trebuie să facă noi documente”, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei de guvern, ministrul Muncii Dragoş Pîslaru.

Pîslaru a precizat că persoanele care la 1 iulie se află în plată nu trebuie să depună cerere de prelungire, iar cele care au revenit la lucru pot beneficia de prelungirea perioadei, dar trebuie să depună formularul cu maximum 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani de către copil.

”Persoanele care au optat pentru o perioadă de concediu pentru creşterea copilului de până la un an se pot întoarce pentru a beneficia de perioada prelungită de 2 ani de zile, pe bază de cerere, şi am reglementat modul prin care se face această cerere”, a arătat Pîslaru.

Ministrul Muncii a precizat că procedurile au fost simplificate astfel încât dacă în prezent se depun trei formulare, respectiv indemnizaţie, alocaţie şi reinserţie, după aprobarea normelor se poate depune unul care să cuprindă cele trei date.

”În acest moment avem un formular care poate fi completat în acelaşi timp şi pentru indemnizaţie şi pentru alocaţiile pentru copii dacă ştim până când vrem să stăm acasă şi pentru inserţie. În loc să avem trei formulare completate, completăm unul singur”, a anunţat Pîslaru care a adăugat că documentele vor putea fi trimise prin poşta sau în format electronic, nemaifiind nevoie ca beneficiarul să se prezinte la ghişeu.

”Toate informaţiile acestea vor fi puse pe site-ul ministerului, va exista o procedură clară de comunicare, inclusiv telefonică şi vom face un ghid pe înţelesul tuturor legat de paşii care trebuie urmaţi”, a arătat Pîslaru.

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea Legii nr. 66/2016 anul acesta va reprezenta un efort bugetar suplimentar de aproximativ 226 milioane lei, în plus faţă de bugetul alocat în 2016, de 1,830 miliarde de lei.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, pe 30 martie, în calitate de for decizional, legea prin care indemnizaţia de creştere a copilului va fi de 85% din veniturile părintelui şi se va acorda pentru o perioadă de doi ani, fără niciun plafon, proiectul fiind adoptat în forma trimisă de la Comisia de muncă.

Conform modificărilor adoptate de Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor, persoanele care în ultimii 2 ani anterior datei naşterii copilului (faţă de un an, cât prevede actuala legislaţie) au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pot beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului până când acesta împlineşte 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu dizabilităţi.

"Persoanele care, în ultimii doi ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară", scrie în lege.

Până acum, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, părinţii puteau să opteze fie pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), fie pentru concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.

În ceea ce priveşte indemnizaţia lunară, aceasta va avea în continuare un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă aceasta va avea doar limită minimă, nu şi maximă, fiind eliminat plafonul de 3.400 de lei.

"Indemnizaţia lunară se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată", se arată în textul de lege.

Dispoziţiile legale actuale stabilesc că indemnizaţia are un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi limitele minime şi maxime sunt raportate la indicatorul social de referinţă (ISR - care momentan are un cuantum de 500 de lei). Astfel, pentru concediul de creştere până la vârsta de un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap), indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 6,8 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 3.400 de lei), iar pentru concediul de creştere până la vârsta de doi ani, indemnizaţia lunară este de cel puţin 1,2 ISR şi cel mult 2,4 ISR (adică minimum 600 de lei şi maximum 1.200 de lei), potrivit avocatnet.ro.

Noul act normativ prevede, de asemenea, că indemnizaţia se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemenală, de tripleţi începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. Astfel, mamele care au gemeni sau mai mulţi copii din aceeaşi sarcină primesc un bonus, pe lângă indemnizaţie de 85% din salariul minim brut pe ţară pentru fiecare copil începând cu al doilea copil.

Legea prevede şi că persoanele care în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din indemnizaţia minim garantată. Altfel spus, părinţii care vor opta pentru o revenire mai rapidă în câmpul muncii vor primi lunar un stimulent de inserţie în cuantum de 50% din indemnizaţia minimă aferentă concediului, adică 531,25 lei. În prezent, stimulentul de inserţie are un cuantum lunar de 1 ISR, adică 500 de lei

"Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art.3 au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei stabilit la art. 2 alin. (2). Pentru persoanele care obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel: a) până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani; b) până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fără a beneficia în această perioadă de prevederile art. 31 alin. (1) şi (2)", se arată în lege.

Sursa: News.ro.