Titularizare 2018. Peste 31.000 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine examenul, însă la nivel naţional sunt disponibile doar 4.502 posturi didactice, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Faţă de anul trecut, numărul celor care s-au înscris la examenul de Titularizare 2018 este mai mare cu aproape 4.000 de candidaţi.

Articolul continua dupa recomandari

Titularizare 2018. Alegerea specializării

Candidaţii pot alege mai multe specializări, însă cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline:

- educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.094)

- învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (882)

- muzică instrumentală (274) şi educaţie fizică şi sport (287).

”Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 31.052 de candidaţi, număr în creştere comparativ cu anul trecut (27.551 de candidaţi). Dintre aceştia, 4.625 de candidaţi sunt absolvenţi din promoţia curentă. Aceştia îşi pot valida fişele de înscriere cel târziu până în dimineaţa zilei de 11 iulie, ora 9:00”, anunţă Ministerului Educaţiei.

Titularizare 2018. Proba scrisă

Proba scrisă din cadrul concursului naţional de titularizare 2018 se va desfăşura miercuri, 11 iulie, începând cu ora 10:00, în 87 centre de examen.

- Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor.

- După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul candidaţilor cu anumite deficienţe.

Titularizare 2018. Cele mai dorite posturi

Cei mai mulţi candidaţi înscrişi la examen au optat pentru discipline/specializări astfel:

- limba şi literatura română/pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (5.405 candidaţi)

- limba şi literatură română/elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar (4.176)

- limba şi literatura română (2.735)

- educaţie fizică şi sport (2.548)

- limba şi literatura engleză (1.877)

Titularizare 2018. Note şi contestaţii

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 17 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe edu.ro.

Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în 17 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 18 iulie, până la ora 15:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul ministerului Educaţiei în 24 iulie.

- Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

- Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Titularizare 2018. Repartizarea candidaţilor

Potrivit ministerului Educaţiei, repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2018.edu.ro.