Pentru succesul unei plantații  pomicole este necesară aplicarea unor operațiuni tehnice pentru dirijarea creșterii lăstarilor și obținerea ulterioară a unor producții sănătoase. În pomicultură, aceste lucrări includ tăierea, schimbarea poziției ramurilor și o serie de operații tehnice secundare. În același timp, pomii  vor fi roditori când ramurile vor fi tăiate în acord cu nevoile lor de dezvoltare.

Importanța tăierii pomilor fructiferi

Articolul continua dupa recomandari

Tăierea pomilor este un proces vital care îi dă plantei șansa să se regenereze și să valorifice lumina care ajunge mai repede la ramurile rărite, la mugurii acestora și implicit la fructele care vor avea o coacere și dezvoltare armonioasă.

Operaţiile de tăiere a pomilor se pot face atât în timpul repausului (iarna), cât şi în timpul vegetaţiei. În primul caz, tăierile se numesc tăieri de iarnă sau în uscat, iar în cazul al doilea, tăieri în verde.

  • Tăierile în uscat - aceste lucrări se fac din momentul căderii frunzelor până la pornirea în vegetație. Procesul poate fi finalizat în primăvară, odată cu creșterea temperaturilor.

  • Tăierile în verde - se fac începând din luna mai până la mijlocul lui august.

Trebuie să te informezi din timp și din surse de încredere despre toate etapele taierii pomilor și care sunt tipurile de tăieri în funcție de livada pe care o ai.

În caz contrar, greșelile pot atrage după sine o serie de probleme majore: pomi dezbinați sau cu ramurile rupte sub povara rodului, fructe la care nu ajung razele soarelui și care rămân necolorate și fără aromă, și chiar boli și dăunători care își găsesc loc în coroanele pomilor când acestea sunt foarte viguroase.

Importanța aplicării regulatorilor de creștere în pomicultură

Lucrările de tăiere ale pomilor sunt esențiale, dar necesită forță de muncă special pregătită și aduce cu sine costuri suplimentare. Însă utilizarea regulatorului de creștere Regalis Plus la cultura mărului a reprezentat un progres excepțional în pomicultură, în țările din Europa, iar acum poate fi folosit și în România.

Prin aplicarea sa este redusă creșterea lăstarilor cu până la 40%, pomii au o coroană mai compactă, substanțele nutritive sunt direcționate către dezvoltarea fructelor, iar atacul agenților patogeni este redus, oferind protecție și împotriva focului bacterian.

În momentul de repaus al culturii, când se vor realiza tăierile, lucrările vor fi mult simplificate, iar costurile cu forța de muncă se vor diminua considerabil. Tăierile se vor realiza mai rapid, mai simplu.  Efectul în livadă va fi, fără îndoială, foarte vizibil.

Tipuri de tăieri ale pomilor fructiferi

Scopul principal al acestor tăieri este de a ajuta planta să se regenereze și să ajungă la resursele necesare, astfel se taie lăstarii bătrâni pentru a dirija corect substanțele nutritive sau chiar pentru a stopa apariția infecțiilor. Procesul se realizează cu o foarfecă de grădină sau cu un fierăstrău special de pomicultură și reprezintă îndepărtarea ramurilor verzi, lemnoase sau chiar îndepărtarea totală a unei ramuri.

În funcție de scopul lor, tăierile pot fi de patru feluri:

  • Tăieri de formare. Sunt primele lucrări de tăiere la un pom abia plantat și sunt considerate cele mai importante pentru pomi și, prin extensie, pentru livadă. Aceste tăieri se fac în primii patru-cinci ani de la plantarea pomului fructifer și au menirea de a contribui la formarea coroanei, un aspect esențial pentru viitorul producției.

  • Tăieri de producție. Odată ce pomul a ajuns la maturitate - începând cu al patrulea sau al cincilea an -, încep tăierile de producție. Acestea au un dublu rol: întrețin coroana (prin eliminarea ramurilor bolnave sau care au crescut excesiv) și sporesc producția (prin încurajarea creșterii acelor ramuri care contribuie la coronament), ținând cont de distanța dintre rânduri și dintre pomii fructiferi.

  • Tăieri de întinerire. Spre deosebire de cele amintite mai sus, lucrările de întinerire se efectuează în cazul pomilor fructiferi aflați în declin biologic și sunt mult mai drastice decât cele de producție sau de formare. Aceste tăieri se fac iarna și, de obicei, înseamnă reducerea cu cel puțin o treime a ramurilor, în funcție de modul în care a fost îngrijit până atunci pomul fructifer.

  • Tăieri de corectare. Acest tip de tăiere la pomii fructiferi se poate aplica în toate stadiile de viață ale pomilor fructiferi și au rolul de a elimina ramurile inutile - cele prea subțiri, cele care nu poartă rod sau cele care pun în pericol dezvoltarea altor ramuri principale.

Aceste lucrări de întreținere a livezii în condiții optime, neefectuate la timp pot crea probleme de rodire, din punct de vedere calitativ și cantitativ, de aceea pomicultorii cu experiență acordă o atenție deosebită acestui proces.

Sursa foto: Shutterstock