Mai sunt doar două zile până când elevii clasei a VI-a vor începe Evaluarea națională 2018, după cei din clasa II și clasa IV. Subiecte Evaluarea națională clasa VI pot fi găsite pe site-ul edu.ro, dar și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Actualizare: Acestea sunt Subiectele la Evaluarea Naţională 2018 clasa VI la Matematică şi Ştiinţele Naturii

Articolul continua dupa recomandari

Actualizare: Acestea sunt Subiectele Evaluarea Nationala 2018 clasa VI la Limbă și comunicare

În acest an, elevii claselor II, IV și VI susțin evaluarea națională 2018 în luna mai, iar absolvenții clasei a VIII-a în luna iunie.

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Calendar

Testările care vor evalua competențele fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului, clasele a V-a și a VI-a (EN IV), sunt programate în perioada 23-24 mai, după următorul calendar:

  • 23 mai 2018 - limbă și comunicare
  • 24 mai 2018 - matematică și științele naturii.

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Desfășurarea examenului

Evaluarea națională 2018 clasa VI se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională clasa VI 2018 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Subiecte Evaluarea nationala clasa VI 2018Vezi 9 imagini în Galerie

Pentru Evaluarea națională 2018 clasa VI, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a e valuării naționale stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Responsabilitatea administrării la clasă a tesatelor Evaluării naționale clasa VI aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe toată durata administrării testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă şi care are rolul de a susţine procesul de administrare a instrumentelor de evaluare.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă. Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 6 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Subiecte Evaluarea naţională 2018 clasa VI limba română și comunicare

Cei interesați pot găsi pe pagina web subiecte.edu.ro modele subiecte Evaluarea națională 2018 clasa VI pentru limba română și comunicare.

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Continuarea testului de limba română și comunicare la Evaluare națională clasa VI o puteti găsi accesând pagina subiecte.edu.ro

Subiecte Evaluarea naţională 2018 clasa VI matematică și științele naturii

Cei interesați pot găsi pe pagina web subiecte.edu.ro modele subiecte Evaluarea națională 2018 clasa VI pentru matematică și științele naturii.

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea naţională clasa VIVezi 9 imagini în Galerie

Continuarea testului de matematică la Evaluarea națională clasa VI o puteti găsi accesând pagina subiecte.edu.ro

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Scopul evaluării

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa VI sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
  • b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Rezultatele Evaluării naționale clasa VI au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară.

De asemenea, scopul este de a-i ajuta pe elevi să se orienteze către un anumit tip de liceu, rezultatele obținute urmând să fie folosite la completarea portofoliului lor educațional.