Subiecte Evaluarea națională clasa IV. Începând cu data de 15 mai, elevii clasei IV vor intra în febra testărilor pentru Evaluarea națională 2018. Modele subiecte Evaluarea națională clasa IV pot fi găsite pe site-ul edu.ro, dar și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Evaluarea națională 2018 clasa IV

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea națională 2018 clasa IV se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Responsabilitatea administrării la clasă a Evaluării naționale clasa IV aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă.

Acesta este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă.

Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregăteşte evaluarea urmărind aşezarea obişnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

La încheierea timpului alocat rezolvării testului, administratorul de test recuperează testele de la elevi, conform procedurilor.

Calendar Evaluarea națională 2018 clasa IV

Testările care vor evalua competențele fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, sunt programate în perioada 15-17 mai.

Disciplinile la care elevii clasei IV vor susține testări sunt limba română, respectiv limba maternă, și matematică.

Evaluarea națională la limba română clasa 4 va avea loc pe 15 mai, la matematică pe 16 mai, iar la limba maternă pe 17 mai.

  • 15 mai 2018 - limba română
  • 16 mai 2018 - matematică
  • 17 mai 2018 - limba maternă

Modele subiecte Evaluarea naţională clasa IV matematică

Pe pagina web subiecte.edu.ro puteți găsi modele de subiecte Evaluarea națională clasa IV pentru limba română și matematică.

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV matematicaVezi 4 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV matematicaVezi 4 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV matematicaVezi 4 imagini în Galerie

Continuarea modelul de subiect la proba de matematică la Evaluare națională 2018 clasa IV poate fi consultat pe site-ul subiecte.edu.ro

Scopul Evaluării Naționale 2018 clasa IV

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018 clasa IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
  • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018 clasa IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
  • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
  • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 4 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa IV

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, la finalul ciclului primar, rezultatele Evaluarea națională 2018 clasa IV sunt utilizate pentru a analiza starea sistemului de învățământ primar, după modelul testărilor internaționale.

Conform unui ordin al Ministerului Educației Naționale, probele de la Evaluarea națională 2018 clasele II, IV și VI se vor desfășura în intervalul 7-24 mai 2018.