Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a la Limba Engleză. Elevii au început Evaluarea Naţională 2018, astăzi, cu prima probă la limbă şi comunicare.

Mâine, 24 mai, elevii de clasa a VI-a vor susţine proba la matematică şi ştiinţele naturii.

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea națională 2018 clasa VI se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională clasa VI 2018 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Pentru Evaluarea națională 2018 clasa VI, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a e valuării naționale stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a Limba Engleza

Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a la Limba EnglezăVezi 10 imagini în Galerie

Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a la Limba EnglezăVezi 10 imagini în Galerie

Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a la Limba EnglezăVezi 10 imagini în Galerie

Subiecte Evaluare Nationala 2018 clasa a VI-a la Limba EnglezăVezi 10 imagini în Galerie

Responsabilitatea administrării la clasă a testelor Evaluării naționale clasa VI aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe durata administrării testelor, administratorul de test e asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 6 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.