Subiecte Evaluare Naţională 2018 clasa a VI-a la Matematică şi Ştiinţele Naturii. Elevii au continuat Evaluarea Naţională 2018 cu cea de-a doua probă a exemenului, cea la matematică şi ştiinţele naturii.

Astăzi, 24 mai 2018, elevii de clasa a VI-a au susţinut proba la matematică şi ştiinţele naturii.

Articolul continua dupa recomandari

Evaluarea națională 2018 clasa VI-a se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională clasa VI-a 2018 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Pentru Evaluarea națională 2018 clasa VI-a, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a e valuării naționale stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Subiecte Evaluarea Naţională 2018 clasa a VI-a la Matematică și Ştiinţele naturii

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Vezi 15 imagini în Galerie

Evaluarea naţională 2018 clasa VI. Scopul evaluării

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa VI sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
  • b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul la „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Rezultate Evaluarea naţională 2018 clasa VI. Evaluarea testelor

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Pentru Evaluarea națională clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă.

În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.

Pentru Evaluarea națională clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.