Subiecte Bac 2018 competenţe digitale: Ministerul Educaţiei a dat publicităţii modelele de subiecte pentru examenul de Bacalaureat. Proba orală de competenţe digitale are loc în perioada 16 - 20 februarie.

Conform calendarului la Bacalaureat 2018, proba orală de competenţe digitale se desfăşoară în zilele de 16, 19 şi 20 februarie. Este o probă pe care o dau toţi candidaţii la Bac.

Articolul continua dupa recomandari

Modelul de subiecte la Bac 2018 pentru proba orală de competenţe digitale a fost dat publicităţii de Ministerul Educaţiei. Modelul conţine inclusiv punctajul.

Bacalaureat 2018: cum se desfăşoară proba de competenţe digitale

  • Toate subiectele probei de competenţe digitale sunt obligatorii.
  • Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.
  • Timpul de lucru efectiv la proba de competenţe digitale este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A şi 75 de minute pentru fișa B.
  • Fişierele pe care le veţi prelucra, precizate mai jos, sunt furnizate în directorul examen, aflat pe spațiul de lucru. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat. 

Model pentru Subiectul 1 la proba de competenţe digitale de la Bac 2018

FIŞA A  Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune. 

SUBIECTUL I (10 puncte)

1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre muzee.

a. Scrieți pe foaia de examen numele țării în care se găsește cel mai mare muzeu situat în aer liber din sud-estul Europei și salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această informație. (5p)

b. Copiați în fișierul comp_n numele unui muzeu și programul de vizitare al acestuia, adresele paginilor web de pe care ați copiat aceste elemente de conținut, precum și adresa unei pagini web care permite un tur virtual al muzeului ales. (5p) 

Subiecte Bac 2018 competenţe digitale: model pentru Subiectul 2

FIŞA B Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune. 

SUBIECTUL al II - lea (15 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.

1. Enumerați două caracteristici tehnice specifice ale unui plotter și descrieți modul în care fiecare dintre acestea influențează performanțele dispozitivului. (5p)

2. Descrieți cinci dintre proprietăţile fişierului comp_d vizualizând fereastra de proprietăţi a acestuia. (5p)

3. Enumerați două tipuri de servere care pot fi întâlnite într-o rețea și precizați, pentru fiecare dintre acestea, serviciul oferit. (5p) 

Subiecte Bac 2018 competenţe digitale: model pentru Subiectul 3 de la proba orală

SUBIECTUL al III - lea (75 de puncte)

1. Deschideţi fişierul comp_w.

a. Aplicați stilul predefinit Titlu (Title) textului din paragrafele cuprinse între imagine și tabel și formatați acest text astfel încât fiecare cuvânt să înceapă cu o majusculă, iar celelalte litere ale sale să fie mici. (5p)

b. Adăugați un rând nou tabelului aflat în document și îmbinați (Merge Cells) toate celulele acestui rând. (5p)

c. Realizați setările necesare pentru antetul (header) documentului, astfel încât pe paginile impare să conţină textul Față, iar pe paginile pare să conţină textul Verso. Inserați în antet, pe fiecare pagină, o copie a imaginii din document, redimensionată astfel încât să aibă o înălțime (height) de 2 cm (0.79"). (5p)

2. Deschideţi fişierul comp_p.

a. Inserați pe fiecare dintre primele două cuvinte din textul cuprins în caseta aflată în partea de mijloc a primului diapozitiv (slide) câte o legătură (Hyperlink) care să permită deschiderea fișierului comp_i, respectiv a fișierului comp_h, aflate în directorul (folderul) examen. (5p)

b. Aplicaţi un efect de animaţie de intrare, de tip roată (Wheel) cu opt spițe, la nivelul imaginii aflate în al doilea diapozitiv (slide). (5p)

c. Formatați prima listă numerotată cu litere mici (a), b), …) din cel de al treilea diapozitiv (slide), astfel încât numerotarea să fie de tipul i., ii., … și să înceapă cu iv. (5p)

3. Deschideţi fişierul comp_x.

a. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru scrieți în celula A20 textul Anii viitori și aplicaţi pentru celulele din grupul B20:CN20 unul dintre formatele care să permită afișarea numerelor naturale. Completaţi celulele B20:CN20, în formatul ales, cu seria strict crescătoare a numerelor naturale din intervalul [2018,2108]. (5p) 

b. Ordonați rândurile tabelului din grupul de celule A1:D10 ale foii de calcul (sheet) Document de lucru, astfel încât acesta să-și păstreze capul de tabel, valorile din prima coloană să fie ordonate alfabetic, iar pentru valori egale în prima coloană valorile corespunzătoare din coloana a doua să fie în ordine descrescătoare. (5p.)

c. Introduceţi în celula A1 a foii de calcul Foaie2 (Sheet2) o formulă care să calculeze automat numărul de valori numerice din grupul de celule A1:D7 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru. Aplicați acestei celule o formatare condiționată, astfel încât să își schimbe automat culoarea fundalului în roșu dacă rezultatul obținut este strict mai mare decât 8. (5p)

4. Deschideţi fişierul comp_h.

a. Inserați în pagina web un tabel cu un rând și două coloane, integrând în celulele acestuia imaginea, respectiv ultimul paragraf aflat în pagina web înaintea imaginii. (5p)

b. Utilizând marcaje adecvate, adăugați paginii web titlul Muzee, iar conținutului paginii web titlul Muzee din România. (5p)

5. Deschideţi fişierul comp_a.

a. Stabiliţi valoarea implicită (Default Value) Proba D pentru ultimul câmp al tabelei comp_t, apoi adăugați o nouă înregistrare, completând cu valoarea A primul câmp al acesteia și cu valoarea 2018 câmpurile numerice ale sale. (5p)

b. Creați o interogare (query) cu numele comp_q, care să preia din tabela comp_t toate înregistrările care au în al doilea câmp al acesteia valori strict mai mari decât 1918. (5p)

6. Deschideţi directorul (folder) examen.

a. Ştergeţi din arhiva comp_v unul dintre fişierele conţinute și adăugați-i fișierul comp_i. (5p)

b. Utilizând o aplicație de editare a imaginilor, creaţi un desen care să conţină două elipse, având liniile de contur de grosimi diferite. Salvaţi imaginea obţinută în format BITMAP, sub numele elipse.bmp, în directorul (folder) examen. (5p)

PE ACELAŞI SUBIECT:

Știrile Antena 1 Observator sunt și pe Instagram, Youtube și Facebook