Cele trei propuneri de plan-cadru de învăţământ pentru clasele V - VIII lansate în dezbatere de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei prevăd, printre altele, materii opţionale în fiecare arie curriculară şi scoaterea orei de Limba latină de la clasa a VIII-a

Numărul de ore de Limba română din clasa a a V-a ar urma să fie redus de la cinci, cât este în planul-cadru în vigoare, la patru. În următorii trei ani de gimnaziu, rămân câte patru ore pe săptămână de Limba şi literatura română.

Limba latină care se studiază în prezent o oră pe săptămână în clasa a VIII-a este scoasă din planurile-cadru propuse pentru gimnaziu.

De asemenea, se reconsideră structura disciplinelor socio-umane pe ani de studiu (la clasa a V-a - Educaţie pentru drepturile copilului, la clasa a VI-a - Educaţie interculturală, la clasa a VII-a - Educaţie pentru cetăţenie democratică - şi la clasa a VIII-a - Educaţie economică).

Potrivit celor trei variante puse în dezbatere, elevii de gimnaziu ar avea posibilitatea să îşi aleagă o materie opţională din oricare dintre cele şapte arii curiculare: "Limbă şi comunicare", "Matematică şi ştiinţe ale naturii", "Om şi societate", "Arte", "Educaţie fizică, sport şi sănătate", "Tehnologii" şi "Consiliere şi orientare". Două dintre variante prevăd alegerea a 0 - 1 opţionale, iar cealaltă, 1 - 2 opţionale.
.

Recomandari