Rugaciune Sfanta Irina 2018. Potrivit tradiției ortodoxe, Sfanta Irina s-a numit inițial Penelopi, iar ulterior a devenit Irina, ocrotitoarea tinerilor căsătoriți și a celor care vor să se căsătorească.

Tradiția spune că tinerii care vor să se căsătorească trebuie să spună o rugaciune Sfanta Irina 2018, iar divinitatea îi va ajuta.

Articolul continua dupa recomandari

Potrivit datelor statistice, zeci de mii de români poartă numele Sfintei Irina.

Fie că este vorba de Irina sau Irinel, românii au respectat întotdeauna tradiția ortodoxă.

Astfel, ei au continuat să își numească copiii după numele sfintei, arată calendar ortodox 5 mai 2018.

Numele Irina își are rădăcinile în limba greacă și provin din numele de 'Eiran' sau 'Elre na'.

Aceste nume aveau o semnificație clară pentru că erau derivate din substantivul 'eire ne' care înseamnă 'pace'.

Sfanta Irina 2018, calendar ortodox 5 mai 2018Vezi 2 imagini în Galerie

Rugaciune Sfanta Irina 2018. Totul pentru fericire

"Cu umilinţa inimii şi cu evlavie venim noi, păcătoşii şi săracii, către tine, Sfântă slăvită fecioară şi Mare Muceniţă Irina, albina lui Hristos cea mult lucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate şi mai dulci decât mierea şi fagurele, pe buzele tale le-ai purtat şi prin a lor dulceaţă şi lumină multe suflete ai îndulcit şi ai luminat;

auzi-ne şi pe noi, nevrednicii, cei întristaţi şi apăsaţi de conştiinţa mulţimii păcatelor noastre, care, prin a noastră nesimţire şi lenevire, sporesc şi se întăresc, şi ca o rugină veche, prin obişnuinţă, cheltuiesc şi strică în toată vremea tăria şi frumuseţea sufletelor noastre.

Şi de aceea, te rugăm pe tine, porumbiţa lui Hristos cea curată şi preablândă, care prin sfântă neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi cei nemernici şi cu totul neputincioşi, care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii şi a ispitirii, şi care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfântă fecioară, către Preabunul şi Preacuratul tău Mire, Hristos.

Rugaciune Sfanta Irina 2018. Apărătoarea tinerilor căsătoriți

Ia aminte la toţi cei care cu credinţă şi cu dragoste alergăm către tine la vreme de necaz şi de primejdii.

Ştim că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ţi-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu pe Care roagă-L să ne povăţuiască pe noi pe calea mântuirii şi să ne sprijinească cu darul Său la vreme de ispite şi de încercări şi să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.

Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, că prin ea să vieţuim cu trezvie şi cu luare aminte, spre a scăpa de veşnicele munci şi a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte şi fără de margini şi să slăvim împreună cu tine, Sfântă fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!", notează doxologia.ro.