Rata de promovabilitate a profesorilor este de numai 47,40%, potrivit primelor rezultate titularizare 2018.

Conform unui comunicat al Ministerului Educaţiei,  rata notelor peste 7 obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului de titularizare este de 47,40% (în creştere cu 1,67%  faţă de anul trecut: 45,73%).

Articolul continua dupa recomandari

În total, 21.460 de profesori au susţinut examenul de titularizare la nivel naţional.

Pe tranşe de note s-a înregistrat următoarea distribuţie:

- 121 de candidaţi (0,56%) au obţinut nota 10;

- 10.037 de candidaţi (46,84%) au obţinut note între 7 şi 9,99;

- 7.229 de candidaţi (33,73%) - note între 5 şi 6,99.

Alţi 4.042 de participanţi (18,78%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99.

Din promoţia curentă, 46,83% de candidaţi (în creștere de la 43,07% în 2017) au obţinut note peste 7, iar 32,93%, note între 5 şi 6,99.

Rezultatele la examenul de titularizare 2018 pot fi consultate AICI.

Rezultate titularizare 2018 rata promovabilitateVezi 2 imagini în Galerie

Rezultate titularizare 2018. Peste 2.500 de profesori s-au retras

Cel mai ridicat procent de note peste 7 (interval 7 - 9,99) s-a înregistrat în judeţul Dolj (58,7%), iar cel mai scăzut, în judeţul Caraș-Severin (30,04%).

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 24.070 de candidaţi.

2.531 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 61 de candidaţi au fost eliminaţi (dintre care 27 pentru fraudă, iar 34 de participanți pentru lipsa documentelor de identitate, adeverințelor de absolvire etc.).

Lucrările a 18 candidaţi au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Rezultate titularizare 2018. Când se depun contestaţiile

Contestaţiile se înregistrează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 17 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 18 iulie, până la ora 15:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul titularizare.edu.ro în data de 24 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Rezultate titularizare 2018. Când se repartizează posturile

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 iulie.

În data de 26 iulie 2018 va avea loc repartizarea pe posturile didactice de predare vacante a cadrelor didactice titulare în învățământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional şi au obținut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.