Referendum 2018. Cetățenii româniei sunt chemați la vot, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, să își exprime voința în privinţa modificării articolului 48 din Constituţie, care reglementează căsătoria.

Astfel, modificarea se referă la faptul că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie şi nu între "soţi".

Articolul continua dupa recomandari

Referendum 2018. Program secţii de votare

Autoritatea electorală precizează că referendumul pentru familie va avea loc în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 07:00 și 21:00, iar în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 07:00 și 21:00.

Cetățenii care participă la referendumul național au dreptul să se pronunțe prin "DA" sau "NU" la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?"

Referendum 2018. Unde se poate vota

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.

Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.

Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.