În localitatea Corund din judeţul Harghita există un muzeu unic în Europa! Se numeşte Muzeul Aragonitului, iar turiştii care ajung în zonă au ocazia să facă o incursiune printre bucăţile mari de minerale cristalizate. Ceea ce asigură unicitatea acestui muzeu este că mineralele sunt la suprafaţă şi nu în peşteri. 

Aici, pe un hectar şi jumătate, se întinde împărăţia aragonitului, un mineral cristalizat îmbogăţit în calciu carbonat de apele minerale sărate care se răstoarnă năvalnic de pe creste. Katona Mihaly, primar Corund: "Este unic nu doar în Europa, cred că şi în lume."

Articolul continua dupa recomandari

Potecile duc în pântecul dealului pe o lungime de 120 de metri. De altfel, Dealul Melcului a fost declarat rezervaţie geologică încă din anul 1980. Pall Zoltan, administrator Muzeu: "Dealul Melcului este ivirea cea mai mare de aragonit din ţară. În ţară nu mai ştim o ivire atât de masivă de aragonit din acceste izvoare foarte speciale. Sunt în acelaşi timp foarte sărate, foarte calcaroase, feruginoase, carbogazoase şi mai avem şi gaz metan pe lângă." 

În perioada interbelică, aici chiar au funcţionat o mină şi o uzină care exploatau piatra semipreţioasă. Istoria spune că inclusiv Regina Maria a comandat aici un set de obiecte din aragonit, iar cei care se pricepeau la şlefuirea pietrei au ajuns bogaţi şi celebri peste mări şi ţări..