Evaluarea națională la clasele II, IV, VI se apropie cu pași repezi, testările urmând să aibă loc în luna mai, în timp ce Evaluarea națională 2018 clasa VIII este programată în iunie.​

Articolul continua dupa recomandari

Conform unui ordin al Ministerului Educației Naționale (edu.ro), probele de la Evaluarea națională la clasele II, IV, VI în anul școlar 2017-2018 se vor desfășura în intervalul 7-24 mai 2018.

Evaluarea națională 2018 clasa II

Testările care vor evalua cunoștințelor dobândite de elevi la finalul clasei a II-a (Evaluarea națională 2018 la clasa II) sunt programate în perioada 7 - 10 mai.

Disciplinile la care elevii clasei II vor susține Evaluarea națională sunt: limba română, respectiv limba maternă (scris și citit), și matematică.

Prima probă la Evaluarea Națională 2018 clasa II va fi limba română, respectiv limba maternă, scris, care va avea loc pe 7 mai. 

Proba la limba română, respectiv limba maternă, citit, va avea loc pe 8 mai.

Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai.

În data de 10 mai, sunt programate probele de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale.

Calendar Evaluarea națională 2018 clasa II

 • 7 mai 2018 - limba română (scris)
 • 7 mai 2018 - limba maternă (scris)
 • 8 mai 2018 - limba română (citit)
 • 8 mai 2018 - limba maternă (citit)
 • 9 mai 2018 - matematică
 • 10 mai - limbă română pentru minoritățile naționale (scris și citit)

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, rezultatele de la Evaluarea națională 2018 clasa a II-a se comunică părinților și sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor.

Scopul Evaluării Naționale la clasa II

Testele pentru Evaluarea națională 2018 clasa II se elaborează de către CNEE, ţinând seama de următoarele cerinţe:

 • a) să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu;
 • b) să aibă un nivel mediu de dificultate.

Testele elaborate pentru Evaluarea națională, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a II-a în limba română, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite în limba română;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă;
 • d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de Evaluare la clasa II este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat.

Evaluarea națională 2018 clasa IV

Testările care vor evalua competențele fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a (Evaluarea națională clasa IV), sunt programate în perioada 15-17 mai.

Disciplinile la care elevii clasei a 4-a vor susține testări sunt limba română, respectiv limba maternă, și matematică.

Evaluarea națională la limba română clasa 4 va avea loc pe 15 mai, la matematică pe 16 mai, iar la limba maternă pe 17 mai.

Calendar Evaluarea națională 2018 clasa IV

 • 15 mai 2018 - limba română
 • 16 mai 2018 - matematică
 • 17 mai 2018 - limba maternă

Scopul Evaluării Naționale la clasa IV

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
 • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
 • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 4 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, la finalul ciclului primar, rezultatele Evaluării naționale clasa IV sunt utilizate pentru a analiza starea sistemului de învățământ primar, după modelul testărilor internaționale.

Evaluarea națională 2018 clasa VI

Testările care vor evalua competențele fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului, clasele a V-a și a VI-a (EN IV), sunt programate în perioada 23-24 mai.

Disciplinile la care elevii clasei a 6-a vor susține testări sunt limbă română și comunicare și matematică și științele naturii.

Calendar Evaluarea națională 2018 clasa VI

 • 23 mai 2018 - limbă și comunicare
 • 24 mai 2018 - matematică și științele naturii.

Scopul Evaluării Naționale la clasa VI

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa VI sunt structurate astfel:

 • a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
 • b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”. 

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 6 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, la finalul clasei a VI-a, rezultatele EN IV au ca scop elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și preorientarea școlară. De asemenea, scopul evaluării la clasa a VI-a este de a-i ajuta pe elevi să se orienteze către un anumit tip de liceu, rezultatele obținute urmând să fie folosite la completarea portofoliului lor educațional.