Subiecte Evaluarea Națională 2019 clasa VI. Luni, 3 decembrie 2018, Ministerul Educaţiei a publicat modelele de subiecte pentru examenul de Evaluare Națională din 2019.

Elevii vor susține două evaluări transdisciplinare, în care le vor fi verificate cunoștințele de limba română, limba străină, matematică și științe.

Articolul continua dupa recomandari

Modelele publicate acum de ministerul Educaţiei pentru Evaluarea Naţională 2019 care se va desfășura pe 22 și 23 mai sunt subiectele propriu-zise din 2014.

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională clasa VI la:

Limba și comunicare – Limba engleză

Limba și comunicare – Limba franceză

Limba română – Limba engleză – Limba germană (maternă)

Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională clasa VI la Matematică.

Barem la Limba Română, Evaluarea Naţională 2019

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  

Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.  

Se acordă zece puncte din oficiu.

Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.  

Variantele/modelele de subiecte, precum și baremele de evaluare şi de notare au fost elaborate în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare pentru toate evaluările, examenele şi concursurile naționale.

Barem la Matematică, Evaluarea Naţională 2019

La Matematică se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. 

La subiectul 1 se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte. Nu se acordă punctaje intermediare.

La subiectul al doilea și subiectul al treilea, pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. 

Ce se întâmplă cu rezultatele la Evaluarea Naţională 2019

Rezultatele copiilor la evaluarea de la clasa a VI-a nu vor fi trecute în catalog, nici nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate fiecărui părinte în parte de către învățător, care trebuie să îi spună acestuia și cum anume să lucreze pe timpul vacanței de vară cu cel mic, pentru a acoperi eventualele lacune.

Scopul evaluării de la clasa a VI-a este de a vedea în ce măsură copiii și-au însușit informațiile prevăzute în programa școlară, dar și de a le da o primă idee asupra liceelor sau școlilor profesionale care le-ar fi cele mai potrivite.