Evaluarea naţională 2018 clasa VIII barem matematică Luni, 11 iunie, elevii clasei VIII intră în febra testărilor pentru Evaluarea națională 2018. Matematica, a doua probă a evaluării, este programată miercuri, 13 iunie.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației (edu.ro), absolvenții clasei a VIII-a s-au înscris la Evaluarea națională în perioada 4-8 iunie 2018.

Articolul continua dupa recomandari

Calendarul probelor Evaluării naționale 2018 clasa VIII este următorul:

  • 11 iunie - Limba şi literatura română (probă scrisă)
  • 13 iunie - Matematica (probă scrisă)
  • 14 iunie - Limba şi literatura maternă (probă scrisă)
  • 19 iunie - Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  • 19 iunie - Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie - Soluţionarea contestaţiilor
  • 23 iunie - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Evaluarea Naţională 2018 clasa VIII barem matematică. Elaborarea subiectelor

Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, ţinând seama de următoarele cerinţe:

  • să fie formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională
  • să aibă un nivel mediu de dificultate
  • să permită rezolvarea în 120 de minute.

Evaluarea Naţională 2018 clasa VIII barem matematică. Evaluarea subiectelor

Preşedintele şi un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare unitate de învăţământ arondată, spre a fi evaluate.

Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, sunt amestecate de către preşedintele şi secretarul comisiei, apoi sunt grupate în pachete şi numerotate de la 1 la n.

De regulă, pachetele cuprind câte 100 de lucrări.

Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului.

Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora.

Înainte de începerea corectării, preşedintele şi secretarul din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare şi de notare. Se interzic interpretările personale şi efectuarea de modificări în baremul de evaluare şi de notare.

Evaluarea națională 2018 clasa VIII Barem matematică

Baremul de evaluare şi de notare pentru fiecare subiect se elaborează în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi se postează pe website-ul MECTS, după desfăşurarea probei.

Evaluarea lucrărilor se efectuează, pe baza baremului de evaluare şi de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori.

În fiecare sală se află cel puţin trei profesori evaluatori.

Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi de notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu.

După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.

Barem Evaluarea națională clasa VIII matematică

Evaluarea naţională 2018 clasa VIII barem matematicăVezi 3 imagini în Galerie

Evaluarea naţională 2018 clasa VIII barem matematicăVezi 3 imagini în Galerie