Evaluarea naţională 2018 clasa VI matematică. Mai este doar o zi până când elevii clasei a VI-a vor începe Evaluarea națională 2018. Prima proba, limbă și comunicare, este programată miercuri, 23 mai, în timp ce a doua probă, cea de matematică și științele naturii, se va desfășura joi, 24 mai.

Subiecte Evaluarea națională clasa VI matematică pot fi găsite pe site-ul edu.ro, dar și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Articolul continua dupa recomandari

Subiecte evaluarea nationala 2018 clasa VIVezi 6 imagini în Galerie

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Calendar

Testările care evalueză competențele fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului, clasele a V-a și a VI-a, Evaluarea națională 2018 clasa IV, sunt programate astfel:

  • 23 mai 2018 - limbă și comunicare
  • 24 mai 2018 - matematică și științele naturii.

Subiecte Evaluarea naţională 2018 clasa VI matematică și științele naturii

Cei interesați pot găsi pe pagina web subiecte.edu.ro modele subiecte Evaluarea națională 2018 clasa VI pentru matematică și științele naturii.

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa VI matematicaVezi 6 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa VI matematicaVezi 6 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa VI matematicaVezi 6 imagini în Galerie

Continuarea testului de matematică la Evaluarea națională clasa VI o puteti găsi accesând pagina subiecte.edu.ro

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Desfășurarea examenului

Evaluarea națională 2018 clasa VI se desfăşoară conform calendarului aprobat, în timpul orelor de curs, în funcţie de programul fiecărei unităţi de învăţământ.

Sălile în care se susţine Evaluarea națională clasa VI 2018 sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Pentru Evaluarea națională 2018 clasa VI, comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare şi desfăşurare a e valuării naționale stabileşte un interval orar unic pentru desfăşurarea testelor, pentru toate unităţile de învăţământ din judeţ/municipiul Bucureşti.

Responsabilitatea administrării la clasă a tesatelor Evaluării naționale clasa VI aparţine administratorului de test, un cadru didactic care nu predă la clasa respectivă şi care întocmeşte documentele menţionate în Manualul de proceduri.

Pe durata administrării testelor, administratorul de test e asistat de un al doilea cadru didactic, care nu predă la clasa respectivă.

Fiecărui elev i se distribuie testul din ziua respectivă, pe care îşi scrie numele, prenumele şi unitatea de învăţământ.

Înregistrarea şi monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de către administratorul de test.

Pe durata evaluării, administratorul de test asigură respectarea ordinii şi a liniştii în sala de clasă.

Se interzice administratorului de test să le ofere elevilor indicaţii referitoare la rezolvarea testelor, să facă modificări ale testelor sau să realizeze completări ale rezolvărilor testelor.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 6 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Evaluarea națională 2018 clasa VI. Scopul evaluării

Testele elaborate pentru Evaluarea națională clasa VI sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare”;
  • b) al doilea test vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testul la „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI. Evaluarea testelor

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Pentru Evaluarea națională clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Limbă şi comunicare” sunt evaluate de echipe formate din două cadre didactice, unul cu specialitatea limba şi literatura română şi celălalt cu specialitatea limba modernă.

Subiecte evaluarea nationala clasa VI matematicaVezi 6 imagini în Galerie

În cazul elevilor care au urmat studiile într-o limbă a minorităţilor naţionale, echipa este formată din trei cadre didactice, doi având specializările menţionate anterior, iar al treilea având specialitatea limba şi literatura maternă.

Pentru Evaluarea națională clasa VI, testele care vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul cu specialitatea matematică, al doilea cu specialitatea fizică, al treilea cu specialitatea biologie.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI 2018. Încărcarea rezultatelor

Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultate Evaluarea națională 2018 clasa VI se realizează în Aplicaţia Evaluări Naţionale.

Această aplicație se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.

Aplicaţia vizează facilitarea gestionării datelor referitoare la elevi şi la testele susţinute de aceştia, precum şi generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.

Încărcarea rezultatelor obţinute de elevi în urma Evaluării naționale 2018 clasa VI se realizează individual, pentru fiecare elev în parte, în funcţie de clasă şi de testul susţinut, respectând numărul de itemi din fiecare test, precum şi codurile aferente itemilor.

Codul alocat unui item se completează în tabelul existent în aplicaţie, ţinându-se cont de codurile posibile pentru notarea acestuia.