Subiecte Evaluarea națională 2018 clasa IV limba română. Mai sunt doar două zile până când elevii clasei IV vor susține probele pentru Evaluarea națională 2018. Marți, 15 mai, elevii vor susține prima probă, cea la limba română. Iată câteva modele de subiecte la limba română, așa cum sunt ele prezentate pe site-ul edu.ro (subiecte.edu.ro), dar și pe site-urile inspectoratelor școlare.

Conform unui ordin al Ministerului Educației Naționale, Evaluarea națională 2018 clasa IV limba română și matematică se va desfășura în intervalul 15-17 mai 2018.

Articolul continua dupa recomandari

Pe pagina web subiecte.edu.ro puteți găsi modele de subiecte Evaluarea națională 2018 clasa IV limba română și matematică.

Modele subiecte Evaluarea naţională 2018 clasa IV limba română

Model subiect 1

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV limba romanaVezi 6 imagini în Galerie

Model subiect 2

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV limba romanaVezi 6 imagini în Galerie

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV limba romanaVezi 6 imagini în Galerie

Model subiect 3

Subiecte Evaluarea nationala 2018 clasa IV limba romanaVezi 6 imagini în Galerie

Subiecte evaluarea nationala 2018 clasa IV limba romanaVezi 6 imagini în Galerie

Calendar Evaluarea națională 2018 clasa IV

Testările care vor evalua competențele fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, sunt programate în perioada 15-17 mai.

Disciplinile la care elevii clasei IV vor susține testări sunt limba română, respectiv limba maternă, și matematică.

Evaluarea națională la limba română clasa 4 va avea loc astfel:

  • 15 mai 2018 - limba română
  • 16 mai 2018 - matematică
  • 17 mai 2018 - limba maternă

Scopul Evaluării Naționale clasa IV

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018 clasa IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba română, sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
  • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.

Testele elaborate pentru Evaluarea națională 2018 clasa IV, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a IV-a în limba maternă, sunt structurate astfel:

  • a) primul test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română;
  • b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;
  • c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba maternă.

Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare clasa 4 este de câte 60 de minute pentru fiecare test administrat.

Rezultate Evaluarea națională 2018 clasa IV

Evaluarea testelor

Potrivit metodologiei de organizare a Evaluării naționale, testele se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate.

Fiecare test de la Evaluarea națională 2018 clasa II este corectat de 2 cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a instrucţiunilor cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Pentru a facilita analiza rezultatelor, în timpul evaluării testelor, profesorii pot face pe acestea sublinieri sau menţiuni.

Rezultatele evaluării se stabilesc de cadrul didactic evaluator/în cadrul echipei de evaluatori, prin completarea fişei de evaluare pentru fiecare test, fişă care se semnează de către evaluator/evaluatori.

Evaluarea testelor pentru clasa a II-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă.

Încărcarea rezultatelor

Încărcarea şi gestionarea informaţiilor legate de rezultate Evaluarea națională 2018 clasa II se realizează în Aplicaţia Evaluări Naţionale.

Această aplicație se accesează cu ajutorul unui browser web la adresa https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.