EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Atât candidaţii, cât şi cadrele didactice care asistă la Evaluarea Naţională nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, înregistrările camerelor de luat vederi fiind verificate prin sondaj pentru depistarea eventualelor fraude.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Regulile pe care trebuie să le respecte atât candidaţii, cât şi cadrele didactice, la Evaluarea Naţională care începe luni cu proba scrisă la limba şi literatura română, au fost stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei.

Articolul continua dupa recomandari

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste sau cărţi. Materialele nepermise în sala de examen vor fi introduse într-un plic/o pungă, împreună cu un bilet/o etichetă pe care se notează numele şi prenumele posesorului, care va fi păstrat/păstrată până după predarea lucrărilor scrise într-o sală specială stabilită pentru depozitarea obiectelor personale, supravegheată de o persoană desemnată de comisia din unitatea de învăţământ.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Ordinul ministrului Educaţiei prevede că nu vor fi nominalizate în comisiile pentru evaluarea naţională persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Candidaţilor li se interzice să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de examen. Cei care refuză depozitarea obiectelor respective nu vor fi primiţi în examen.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. De asemenea, candidaţilor li se interzice să aibă, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Comisiile din unităţile de învăţământ şi comisiile judeţene verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2016. Sancţiunile pentru candidaţii care au comis fraude sau tentativă de fraudă pot merge până la acordarea notei 1 (unu).

sursa: news.ro