Aproape 650 de locuri sunt disponibile în acest an pentru absolvenții de liceu care vor să devină polițiști de frontieră în România, potrivit datelor furnizate de Ministerul de Interne. Dintre acestea, 280 sunt disponibile la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, pentru sesiunea august-septembrie 2018.

Cum să devii polițist de frontieră. Condiții de participare la examene

Articolul continua dupa recomandari

Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la institutiile militare de învățământ, tinerii trebuie să îndeplineascã, cumulativ, următoarele condiții:

 • să aibă cetățenie română și domiciliul în România
 • sã cunoascã limba românã scris și vorbit
 • sã aibã capacitate deplină de exercițiu
 • sã fie declarați apt din punct de vedere medical, fizic și psihic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani.

De asemenea, candidații trebuie să mai îndeplinească și alte condiții specifice:

 • să fie absolventi de liceu, cu diplomã de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător cerintelor de conduită admise și practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea
 • să nu aibã semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.
 • să nu fi fost destituit dintr-o functie publică în ultimii 7 ani, să nu fi desfãsurat activitãti de politie politică, așa cum sunt acestea definite de lege
 • sã nu aibã calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic, să nu fi fost exmatriculați, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învãtãmânt
 • să fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 9.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de învãtãmânt de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notã sau punctaj/calificativ purtarea elevului.

cum sa devii politist de frontieraVezi 5 imagini în Galerie

Cum să devii polițist de frontieră. Locuri disponibile

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție anul acesta, pentru sesiunea august-septembrie 2018, 646 de locuri pentru specializarea Politie de Frontieră și Drept.

Repartizarea locurilor dispozibile este următoarea:

 • La Academia de Politie ,,A.I. Cuza” București, Facultatea de Politie de Frontieră: curs de zi 60 locuri, din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități sau curs frecvență redusă – 6 locuri.
 • La Academia de Politie ,,A.I. Cuza” Bucuresti - Facultatea de stiinte Juridice si Administrative, specializarea: Drept, sunt disponibile 20 locuri.
 • La scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã ,,Avram Iancu” Oradea, curs de zi: sesiunea de admitere august - septembrie 2018 - 280 locuri si la sesiunea de admitere ianuarie 2019 - 280 locuri
 • La Universitatea Naționalã de Apãrare „Carol I”, învãtãmânt de zi, 2 locuri.
 • La Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu”, învãtãmânt de zi, 21 locuri.
 • La Academia Tehnicã Militarã, învãtãmânt de zi, 33 locuri.
 • La Academia Fortelor Aeriene „Henri Coandã”, învãtãmânt de zi, 13 locuri.
 • La Academia Navalã „Mircea cel Bãtrân” Constanta, învãtãmânt de zi, 6 locuri.
 • La Școala Militarã de Maiștri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanta, învãtãmânt postliceal, cu durata de 2 ani, învãtãmânt de zi - 66 locuri.
 • La Școala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I”, învãtãmânt postliceal, învãtãmânt de zi - 8 locuri
 • La Școala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia”, învãtãmânt postliceal - 5 locuri

Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizeazã, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, de cãtre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei de Frontierã, respectiv la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontierã, situat în Bucuresti, bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucuresti.

Recrutarea candidatilor din judetele în care nu existã unități ale Politiei de Frontierã Române se realizează de căãtre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei Române.

cum sa devii politist de frontieraVezi 5 imagini în Galerie

Cum să devii polițist de frontieră. Perioada de înscriere

1. Pentru Academia de Politie ,,A. I. Cuza” și pentru institutiile de învãtãmânt ale M.A.P.N. care scolarizeazã personal pentru Politia de Frontierã data limită de înscriere este 25.05.2018.

Data limită de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea).

Perioada de înscriere/desfășurare a concursului este 31.07-24.08.2018.

2. Pentru școala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã ,,Avram Iancu” -  Oradea, sesiunea de admitere august - septembrie 2018, data limitã de înscriere este 15.06.2018.

Data limită de depunere a dosarului de candidat este 13.07.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea).

Perioada de înscriere/ desfãsurare a concursului: 24.08-04.09.2018.

3. Pentru scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã ,,Avram Iancu” -  Oradea, sesiunea de admitere ianuarie 2019, data limită de înscriere este 23.11.201.

Data limită de depunere a dosarului de candidat este 18.12.2018 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea).

Perioada de înscriere/ desfãsurare a concursului: 10.01-21.01.2019

Contravizita medicalã și verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor recrutati pentru toate institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale pe locurile alocate M.A.I. – Politia de Frontierã – se realizeazã, în mod centralizat, în perioada 07-11.07, ora 07.00, potrivit planificãrii care va fi adusă la cunostință candidatilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul MAI (mai.gov.ro) la sectiunea Cariera/Institutii de învãtãmânt.

Candidatii vor sustine probele eliminatorii și cele de cunostinte stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a institutiei de învãtãmânt.

Pentru informare cu privire la organizarea si desfãsurarea concursului de admitere, candidatii vor consulta site-ul oficial al institutiei de învãtãmânt.

Cum să devii polițist de frontieră. Concursurile de admitere

1.La  Academia de Politie ,,A.I.Cuza” Bucuresti - Facultatea de Politie de Frontierã – concursul se va desfășura în 2 etape:

Etapa I – probe eliminatorii: contravizita medicalã si verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se sustin în ordinea prezentată și fiecare dintre ele este eliminatorie.

Participarea candidatilor la următoarea probă este condiționată de promovarea celei anterioare și, indiferent de cauzele și motivele invocate, nu se admit contestații, repetări sau reexaminări la probele de aptitudini.

La prezentarea pentru sustinerea probelor eliminatorii, candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate, legitimatia de concurs si echipament sportiv adecvat sustinerii probelor de evaluare a aptitudinilor fizice.

La Etapa II – proba de evaluare a cunostintelor, participă numai candidatii care au promovat probele eliminatorii.

Disciplinele de concurs sunt:

 • Istorie (test grilã)
 • Limba românã (test grilã)
 • Limba strãinã: englezã / francezã / germanã / rusã/ spaniolã – la alegere (test grilã)

Probele la Istorie, Limba Românã și Limba străină se sustin concomitent și se noteazã separat.

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la Academia de Politie ,,A.I. Cuza” se gãsesc pe pagina oficialã a institutiei de învãtãmânt.

2. Pentru Școala de Pregătire a Agentilor Politiei de Frontierã ,,Avram Iancu” – Oradea - concursul de admitere se va desfãsura în 2 etape, astfel:

Etapa I – constă în: contravizita medicalã, verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor si baremelor prevãzute în metodologia de admitere.

Fiecare probã are caracter eliminatoriu, participarea la urmãtoarea fiind conditionatã de promovarea celei anterioare. Indiferent de cauzele si motivele invocate nu se admit contestatii, repetãri sau reexaminãri.

Etapa  II - proba scrisã de verificare a cunostintelor.

Participã candidatii care au promovat etapa probelor de aptitudini si constã în sustinerea unui test grilã la urmãtoarele discipline de concurs:

 • Limba românã ( test grilã)
 • Limba strãinã: francezã / englezã - la alegere; (test grilã).

Tematica si bibliografia pentru concursul de admitere la scoala de Pregãtire a Agentilor Politiei de Frontierã „Avram Iancu” Oradea se gãsesc pe pagina de internet www.avramiancu.ro.

Pe durata concursului de admitere nu se asigurã cazarea, masa si transportul candidatilor.