Viitoarele mame trebuie să ştie că pot intra în concediul de maternitate și au dreptul la o indemnizaţie lunară suportată din bugetul de stat.

 

Articolul continua dupa recomandari

Există, însă, şi condiţii pentru a beneficia de concediul de maternitate.

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, viitoarele ma,e trebuie să:

  • să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre;
  • să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizaţie de liberă practică și a încheiat o convenţie cu acestea);
  • să fi cotizat cel puţin o lună în ultimul an pentru contribuția de concedii și indemnizații.

Chiar dacă nu mai îndeplinesc condițiile, femeile care nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat au dreptul la acest concediu de maternitate.

Totuși, pentru a primi concediul și indemnizația, mama trebuie să dovedească prin acte oficiale eliberate de angajatori că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile ei.

Durata concediului de maternitate la care au dreptul asiguratele este de 126 de zile calendaristice. Aceasta este și perioada în care primesc indemnizația de maternitate. Cele 126 de zile de concediu de maternitate se împart în mod egal astfel: 63 pentru sarcină, acordate înainte de naștere, și 63 pentru lăuzie, acordate după naștere.

Totuși, există posibilitatea compensării între ele, dacă mama își dorește acest lucru, iar medicul îi permite. Împărțirea zilelor de concediu înainte și după naștere trebuie să se facă în așa fel încât durata minimă a concediului de lăuzie să fie obligatoriu de 42 de zile calendaristice.

Banii primiți depind de stagiul de cotizare

Pe toată perioada concediului de maternitate, mamele au dreptul la o indemnizație specială. Valoarea brută a indemnizației reprezintă 85% din media veniturilor din ultimele şase luni.

În acest sens, OUG nr. 158/2005 prevede că „baza de calcul a indemnizaţiilor (...) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.

Baza de calcul se consideră raportat la ultimele șase luni anterioare datei pierderii calității de asigurat pentru femeile care au născut în maximum nouă luni de la pierderea acestei calități.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada pentru care s-a achitat contribuația la concedii și indemnizații. De asemenea, se consideră stagiu de cotizare și perioadele în care asigurata:

  • a beneficiat de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizația de asigurare socială pe care a primit-o;
  • a beneficiat de pensie de invaliditate, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;
  • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară;
  • a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

Potrivit avocatnet.ro, stagiul minim de cotizare este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.