Calendar ortodox 24 aprilie 2018. Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi un sfânt care a uimit întreaga omenire cu minunea pe care a înfăptuit-o atunci când a fost torturat pentru credinţa în Dumnezeu.

Potrivit calendarului ortodox, în fiecare an, pe 24 aprilie, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Mucenic Sava Stratilat.

Articolul continua dupa recomandari

Sfântul Sava a trăit pe vremea împăratului roman Aurelian şi avea funcţia de voievod.

Conform doxologia.ro, Sfântul Mucenic Sava era credincios şi plăcut rob al împăratului ceresc, Domnului nostru Iisus Hristos, şi cerceta pe cei ce pătimeau în temniţe pentru Hristos, slujind acelora din averile sale, întărindu-i la răbdare şi îndemnându-i la nevoinţa cea fără de frică.

Şi avea viaţă atât de îmbunătăţită, încât pentru curăţia şi pustnicia sa a luat putere asupra diavolilor şi izgonea din oameni duhurile cele necurate.

Calendar ortodox 24 aprilie 2018. Minunea Sfantului SavaVezi 2 imagini în Galerie

Calendar ortodox 24 aprilie 2018. Minunea Sfântului Sava

Fiind clevetit la împărat că este creştin şi ducându-1 înaintea împăratului, a mărturisit pe Hristos cu îndrăzneală, iar brâul cel ostăşesc 1-a aruncat, lepădând şi dregătoria cea de voievod, arătându-se gata la toate muncile pentru Hristos.

Deci, mai întâi l-au spânzurat şi l-au bătut, şi cu făclii l-au ars, apoi l-au aruncat într-o căldare fiartă cu smoală, dar a ieşit din căldare cu puterea lui Dumnezeu cea nevăzută, care îl păzea pe el întreg şi nevătămat.

O minune ca aceasta văzând-o cei şaptezeci de ostaşi, au crezut în Hristos şi cu mare glas L-au mărturisit pe Acela.

Atunci îndată, după porunca tiranului, i-au tăiat pe toţi şi au luat cunună mucenicească din dreapta lui Hristos. Iar Sfântul Sava, fiind aruncat în temniţă, s-a învrednicit vedeniei şi întăririi celei dumnezeieşti.

Pentru că, rugându-se el la miezul nopţii, i s-a arătat Hristos, strălucind cu lumina slavei Sale şi poruncindu-i să nu se teamă, ci să îndrăznească.

Deci, scoţându-1 la a doua cercetare şi în multe feluri silindu-1 spre închinarea la idoli, uneori cu amăgiri, iar alteori cu îngroziri şi cu chinuri cumplite, el nu s-a supus şi l-au aruncat în râu.

Şi murind prin înecare, a ajuns la limanul cel neînviforat, întru împărăţia lui Hristos.