Calculator pensie 2018. Casa Națională de Pensii Publice a pus la dispoziția românilor o aplicație care ajută la aflarea vârstei la care se poate ieși la pensie la termen și anticipat.

Cei interesați pot afla anul și luna în care își pot depune cererea de pensionare, dar și la ce vârstă se pot pensiona anticipat.

Articolul continua dupa recomandari

Aplicația prin care vezi cum afli online vârsta de pensionare la termen și anticipată, în funcție de data nașterii poate fi accesată pe site-ul CNPP.

Pensia anticipată poate fi obținută, conform Legii pensiilor de stat, cu maximum cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă numai dacă este realizat un stagiu de cotizare cu minimum opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare.

Calculator pensie varsta la care te poti pensionaVezi 2 imagini în Galerie

Calculator pensie 2018. Acte necesare pentre pensionarea anticipată

În cazul pensiei anticipate parțiale, aceasta se poate obține tot cu maximum cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, însă este necesară doar realizarea stagiului complet de cotizare (se încadrează și cei care depășesc stagiul complet cu până la opt ani).

Acte necesare pentru pensie anticipată 2018:

 • cerere pentru înscrierea la pensie anticipată - anexa 6 la norme, care poate fi descărcată online.
 • carnetul de muncă (original şi copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte durata normală, perioada efectuării studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • acte doveditoare privind stagiul de cotizare în specialitate - pentru personalul militar;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original. Formularul anexei 15 la norme, care poate fi descărcat online.
 • adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă, în original (pot fi descărcate online: anexa nr. 12anexa nr. 13anexa nr. 14 la norme);
 • procura specială pentru mandatar, original şi copie;
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
 • adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011, original;
 • alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;