Ai teminat liceul, ai dat examenul de Bacalareaut 2018 şi te înscrii la facultate dar, mai ai o treabă de făcut! Verifică la medicul tău de familie dacă mai figurezi în sistem ca asigurat la Sănătate. De cele mai multe ori, după terminarea celor 12 clase se întâmplă să fii scos automat din sistem.

Nu intra în panică! Dă o fugă până la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi ai rezolvat problema. Trebuie să ai la tine, obligatoriu, cartea de identitate, o adeverinţă de student (poţi să o ceri după ce te-ai înmatriculat la facultate) sau carnetul de student, vizat pe anul în curs. Cu aceste documente, cei de la Casa de Asigurări te vor asigura pentru un an de zile.

Articolul continua dupa recomandari

Acte necesare pentru Casa de Aigurări de Sănătate

Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani sunt necesare următoarele acte:

- act de identitate valabil la data solicitării;

- adeverința din care să rezulte calitatea de elev sau student emisă de instituţia de ȋnvăţământ:

- adeverinţa elev/student care atestă că urmează studiile într-o instituţie de ȋnvăţământ acreditată ȋn Romania/ bursier Erasmus ȋn alt stat UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

- carnet de elev vizat la zi sau...

- dovada din care să reiasă ȋnscrierea ȋn cadrul unei şcoli postuniversitare / masterat ȋntr-o instituţie de ȋnvăţământ acreditată în Romania/ bursier Erasmus ȋn alt stat UE/SEE/CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ

- Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente,activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuție (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).

Elevilor care împlinesc vârsta de 18 ani și care urmează cursuri școlare la unități de învățământ de pe raza Municipiului București, le este stabilită categoria de asigurat urmare a raportărilor lunare transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, începand cu anul școlar. Raportarea elevilor care împlinesc 18 ani în luna în curs se face până la 15 ale lunii următoare.

Lista universităţilor din Bucureşti care au protocol cu Casa de Asigurări de Sănătate

Studenților cetățeni români cu domiciliul în România sau cetățeni străini cu rezidența în România, de la universitătile din lista de mai jos le-a fost stabilită calitatea de asigurat- categoria student, urmare prelucrării bazelor de date cu studenții înscriși în anul universitar 2017 - 2018, transmise în baza protocoalelor de colaborare instituțională încheiate de CASMB cu universitățile:

- Academia de Studii Economice din București - începând cu data 18.11.2017

- Universitatea Politehnică din București - începând cu data 14.12.2017

- Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București - începând cu data 06.12.2017

- Universitatea București - începând cu data 29.11.2017

- Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - începând cu data 30.11.2017

- Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București - începând cu data 17.12.2017

Toate informaţiile necesare le aflaţi şi de la Sergiu Cora, în acest video de Youtube.

Pentru mai multe informaţii puteţi consulta şi site-ul CASMB.