Bacalaureat 2018. Lista materiilor pentru Bac în funcţie de profil a fost dată publicității de Ministerul Educației. La probele orale, materiile sunt comune, însă la probele scrise se diferențiază, în funcție de profilul studiat de candidat în liceu.

Conform Ministerului Educației, iată ce materii se dau la Bac în 2018:

Articolul continua dupa recomandari

1. MATERIILE PENTRU PROBELE COMUNE DE LA BAC 2018

Lista de materii comune la probele orale de la Bac

 • limba română
 • competenţe digitale
 • limba străină
 • limba maternă, pentru elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale

Lista de materii comune la probele scrise de la Bac

 • limba română
 • limba maternă, pentru elevii care au urmat liceul într-o limbă a minorităților naționale

2. MATERII PENTRU PROBELE DIFERENȚIATE DE LA BAC ÎN FUNCȚIE DE PROFIL

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Umanist

Specializare:

 • Filologie
 • Ştiinţe sociale

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Umanist:

 • Proba obligatorie de profil umanist: Istorie
 • Proba scrisă la alegere, profil umanist: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Real

FILIERA TEORETICĂ

Specializare:

 • Matematică – Informatică
 • Ştiinţe ale naturii

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Real:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică
 • Proba scrisă la alegere, profil real: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Servicii

FILIERA TEHNOLOGICĂ

Specializare:

 • Tehnician în turism
 • Tehnician în administraţie
 • Tehnician în activităţi economice
 • Tehnician în activităţi de poştă
 • Tehnician în achiziţii şi contractări
 • Tehnician în hotelărie
 • Tehnician în activităţi de comerţ
 • Tehnician în gastronomie
 • Organizator banqueting
 • Coafor stilist

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Servicii:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică
 • Proba scrisă la alegere, profil Servicii: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Resurse naturale şi protecţia mediului

Specializare:

 • Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
 • Tehnician hidro-meteorolog
 • Tehnician chimist de laborator
 • Tehnician analize produse alimentare
 • Tehnician veterinar pentru animale de companie
 • Tehnician în prelucrarea lemnului
 • Tehnician în agricultură 
 • Tehnician agro-montan
 • Tehnician veterinar
 • Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
 • Tehnician în industria alimentară
 • Tehnician în agroturism
 • Tehnician agronom
 • Tehnician horticultor
 • Tehnician zootehnist
 • Tehnician în agricultură ecologică
 • Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
 • Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase
 • Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor 
 • Tehnician în industria alimentară extractivă
 • Tehnician pentru animale de companie
 • Tehnician proiectant produse finite din lemn
 • Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Resurse naturale şi protecţia mediului:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică
 • Proba scrisă la alegere, profil Resurse naturale şi protecţia mediului: Fizică, Chimie, Biologie

Lista materiilor pentru Bac 2018 a fost publicată pe site-ul Ministerului Educației

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Tehnic

Specializarea:

 • Tehnician de telecomunicaţii
 • Tehnician electronist
 • Tehnician electrotehnist
 • Tehnician operator tehnică de calcul
 • Tehnician în automatizări
 • Tehnician în instalaţii electrice
 • Tehnician electromecanic
 • Tehnician operator telematică
 • Tehnician operatori roboţi industriali
 • Tehnician mecatronist
 • Tehnician proiectant CAD
 • Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
 • Tehnician prelucrări mecanice
 • Tehnician transporturi
 • Tehnician prelucrări la cald
 • Tehnician metrolog
 • Tehnician aviaţie
 • Tehnician instalaţii de bord (avion)
 • Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
 • Tehnician în industria materialelor de construcţii
 • Tehnician în industria sticlei şi ceramicii
 • Tehnician instalator pentru construcţii
 • Tehnician în construcţii şi lucrări publice
 • Tehnician audio-video
 • Tehnician producţie film şi televiziune
 • Tehnician multimedia
 • Tehnician operator procesare text imagine 
 • Tehnician poligraf
 • Tehnician producţie poligrafică
 • Tehnician în chimie industrială
 • Tehnician designer vestimentar
 • Tehnician în industria textilă
 • Tehnician  în industria pielăriei
 • Tehnician electrician electronist auto
 • Tehnician energetician
 • Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică
 • Tehnician construcţii navale

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Tehnic:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică
 • Proba scrisă la alegere, profil Tehnic: Fizică, Chimie, Biologie 

Notă: Potrivit Ministerului Educaţiei, candidaţii pot alege pentru proba scrisă la alegere din lista de mai sus, una dintre disciplinele studiate în liceu. Această prevedere se aplică şi candidaţilor proveniţi din învăţământul liceal - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională, care pot opta, din lista de mai sus, pentru una din disciplinele care au fost studiate în şcoala de arte şi meserii, în anul de completare sau în ciclul superior al liceului.

Materiile pentru Bacalaureat 2018 diferă în funcție de profil și specializare

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Artistic

FILIERA VOCAŢIONALĂ

Specializare:

 • Arhitectură, arte ambientale şi design 
 • Arte plastice şi decorative 
 • Coregrafie 
 • Muzică
 • Arta actorului

Lista materiilor pentru Bacalaureat 2018, profilul Artistic:

 • Proba obligatorie de profil: Istorie
 • Proba scrisă la alegere, profil Artistic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Pedagogic

a) Specializare: Învăţător – educatoare

Lista materiilor pentru Bac 2018 pentru specializare Învăţător - educatoare:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică 
 • Proba scrisă la alegere, profil Învăţător - educatoare: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

b) Alte specializări ale profilului Pedagogic:

 • Bibliotecar-documentarist 
 • Instructor-animator
 • Instructor pentru activităţi extraşcolare

Lista disciplinelor pentru Bacalaureat 2018 la aceste specializări:

 • Proba obligatorie de profil la aceste specializări: Istorie
 • Proba scrisă la alegere, la aceste specializări de profil Pedagogic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie 

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Educație Fizică și sport

Specializare:

 • Pedagog şcolar
 • Liceu cu program sportiv

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Educație Fizică și sport:

 • Proba obligatorie de profil: Istorie
 • Proba scrisă la alegere, profil Educație Fizică și sport: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Militar

Specializare: Matematică-informatică

Lista materiilor pentru Bac 2018, profilul Militar:

 • Proba obligatorie de profil: Matematică
 • Proba scrisă la alegere, profil Militar: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică

Bacalaureat 2018: lista materiilor pentru Bac, profil Teologic

Specializare:

 • Teologie Ortodoxă
 • Patrimoniu cultural
 • Teologie Romano – Catolică 
 • Teologie Greco – Catolică
 • Teologie Baptistă
 • Teologie Penticostală
 • Teologie Adventistă
 • Teologie Unitariană
 • Teologie Reformată
 • Teologie Musulmană

Lista materiilor pentru Bacalaureat 2018, profilul Teologic:

 • Proba obligatorie de profil: Istorie
 • Proba scrisă la alegere, profil Teologic: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie

PE ACELAȘI SUBIECT: