Proba orală la limba română deschide prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2018. Dincolo de emoții, candidații la Bac trebuie să țină cont și de un set de reguli cerute de Ministerul Educației.

Iată 5 lucruri de care trebuie să țineți cont când vă prezentați la proba orală la română de la Bacalaureat 2018:

Articolul continua dupa recomandari

1. Să nu uitați acasă cartea de identitate

Pentru a putea intra în examen, trebuie neapărat să aveți cu voi cartea de identitate. Fiecare candidat prezintă comisiei documentul de identitate. Iar după ce Comisia de Bacalaureat verifică identitatea, candidatul primește undă verde să dea examen.

2. Nu luați cu voi lucrări și ”obiecte ajutătoare”

Potrivit regulilor de pe edu.ro, nu este bine să intrați în examen cu ”obiecte ajutătoare”. Așa că, în acest caz, e mai bine să vă orientați după principiul ”sărac și cinstit”, dacă nu vreți să ratați Bacalaureatul.

Astfel, este interzis candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu telefoane mobile şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

3. Aveți dreptul să trageți doar un singur bilet de examen

Potrivit Ministerului Educației, nu se admite schimbarea biletului de examen. În cazul în care candidații refuză să răspundă la subiectele formulate, se consideră că nu au susținut proba orală la limba română.

Biletul de examen a fost conceput conform programei la română pentru Bac 2018. Iar modelele de subiecte la proba orală de limba română au fost date publicității încă din noiembrie anul trecut.

4. Timpul pe care îl aveți la dispoziție în examen

Aveți grijă cum vă dozați timpul! Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute,  iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 – 15 minute pentru fiecare candidat.

După ce vi s-a verificat actul de identitate, Comisia de Bacalaureat 2018 vă invită să extrageți biletul de examen. Veți primi și o hârtie ştampilată care vă va servi drept ciornă. Sunteți invitat apoi în bancă, unde aveți la dispoziție 15 minute pentru a rezolva subiectul. Când sunteți chemați în fața comisiei, trebuie să vă încadrați în maximum 15 minute pentru a da răspunsurile.

5. Sistemul de notare la proba orală de limba română

La proba orală de limba română de la Bacalaureat 2018, nu veți primi note, ci calificative, care se numesc niveluri de competenţă lingvistică. La finalul probei, profesorii examinatori vă pot da următoarele calificative:

  • utilizator mediu
  • utilizator avansat
  • utilizator experimentat

Calificativul obținut este trecut într-un certificat care atestă nivelul de competență lingvistică. De asemenea, calificativul e menționat și pe diploma de Bacalaureat pe care candidatul o va primi la finalul examenului din acest an.

PE ACELAŞI SUBIECT: