BACALAUREAT 2016. Ministerul Educaţiei a publicat baremele la proba scrisă la Limba română a examenului de Bacalaureat. Candidaţii au primit, la profilul Real, un text la prima vedere din piesa de teatru “Madona” de Tudor Muşatescu, la subiectul al doilea au avut de realizat un text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator în viaţa tinerilor, iar la subiectul al treilea au trebuit să redacteze un eseu în care să prezinte viziunea despre lume într-un roman interbelic.

BACALAUREAT 2016. La profilul Real, la primul subiect elevii au primit un text la prima vedere din piesa de teatru “Madona” de Tudor Muşatescu, cerinţele fiind, printre altele, construirea unui enunţ în care să folosească o locuţiune care să conţină substantivul “viaţă”, transcrierea a două cuvinte care sunt mărci ale adresării directe, ilustrarea, cu exemple din text, a două trăsături ale genului dramatic.

Articolul continua dupa recomandari

Vezi 1 imagini în Galerie

BACALAUREAT 2016. La subiectul al doilea, absolvenţii de clasa a XII-a au avut de realizat un text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre rolul jocurilor pe calculator în viaţa tinerilor, iar la subiectul al treilea au avut de redactat un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte tema şi viziunea despre lume şi viaţă într-un roman interbelic.

BACALAUREAT 2016. La profilul Umanist, la primul subiect, elevii au avut de rezolvat cerinţe vizând un fragment din “Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu.

Vezi 1 imagini în Galerie

BACALAUREAT 2016. Absolvenţii de clasa a XII-a au trebuit să numească sinonime pentru două cuvite din text, să explice rolul virgulei într-o secvenţă, să construiască un enunţ care să ilustreze sensul conotativ al unui substantiv din text şi să precizeze o temă a discuţiei dintre personaje. De asemenea, elevii au mai trebuit să transcrie din text două cuvinte reprezentand mărci ale adresării directe, să menţioneze o modalitate de caracterizare a personajului feminin şi să ilustreze cu exemple din text două trăsături ale genului dramatic. O altă cerinţă a vizat comentarea unui fragment din textul dat.

BACALAUREAT 2016. Al doilea subiect a constat în scrierea unui text argumentativ de 1500-300 de cuvinte despre rolul lecturii în dezbvoltarea personală.

BACALAUREAT 2016. La ultimul subiect, elevilor li s-a cerut să redacteze un eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particluarităţi de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat.

BACALAUREAT 2016. Peste 137.000 de candidaţi au susţinut, luni, proba scrisă la Limba română a examenului de Bacalaureat.

BACALAUREAT 2016. Marţi se va desfăşura proba de limba şi literatura maternă, iar miercuri va avea loc proba obligatorie a profilului la disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării, este programată vineri. Candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.