Proba orală la română de la examenul de Bac 2018 la română se desfăşoară pe 12-13 februarie, iar examinatorii nu dau note, ci calificative. Dar ce se întâmplă când profesorii îţi dau calificative diferite?

Calificativele la proba orală la română de la Bacalaureat 2018, dar şi la proba de limba maternă, sunt numite numite niveluri de competenţă lingvistică.

Articolul continua dupa recomandari

Calificativele pentru Proba orală la limba română de la Bac 2018

La finalul probei orale la limba română, candidaţii pot primi trei calificative (niveluri de competenţă lingvistică):

  • utilizator mediu
  • utilizator avansat
  • utilizator experimentat

Conform procedurii publicate de Ministerul Educaţiei pe edu.ro, în situaţia în care cei doi profesori examinatori acordă acelaşi calificativ, acesta devine nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română care se înscrie în diploma de Bacalaureat şi în certificatul care atestă nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română.

Ce se întâmplă când profesorii dau calificative diferite

În cazul în care cei doi examinatori acordă calificative diferite, nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română se stabileşte astfel

  • dacă un profesor dă calificativul utilizator mediu, iar celălalt acordă calificativul utilizator avansat, nivelul de competenţă lingvistică primit de candidat va fi utilizator avansat.
  • dacă un profesor dă calificativul utilizator mediu, iar al doilea examinator acordă calificativul utilizator experimentat, nivelul de competenţă lingvistică primit de candidat va fi utilizator avansat.
  • dacă unul dintre examinatori acordă calificativul utilizator avansat, iar celălalt dă calificativul utilizator experimentat, nivelul de competenţă lingvistică primit de candidat va fi utilizator experimentat.

Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română acordat candidatului se înscrie în borderoul final al probei de Bac 2018.

PE ACELAŞI SUBIECT: