Mâine, 25 iunie, are loc prima probă scrisă din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, la limba și literatura română. 

Potrivit metodologiei de organizare a examenului de Bacalaureat 2018, cei 136.871 de candidaţi din toate promoţiile care s-au înscris pentru susţinerea probei trebuie să respecte reguli stricte

Articolul continua dupa recomandari

În caz contrar, pot fi eliminaţi din examen.

Foarte important de ştiut pentru elevii care susţin mâine prima probă scrisă la Bacalaureat, cea la limba română, este că accesul în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie.

Timpul destinat redactării lucrării este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

Ce nu ai voie să faci în timpul probei la română

Pentru rezolvarea subiectelor la română, candidaţii trebuie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

De asemenea, candidaţii trebuie să ştie că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

"În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. 

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. 

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat", precizează Ministerul Educaţiei

Toate sălile de examen trebuie să fie dotate cu camere de supraveghere video şi audio.