Angajări în Poliție 2018. Ministerul de Interne va face noi angajări în Poliţie, după ce ieri, într-o conferință de presă, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că bugetul ministerului va fi suplimentat la rectificarea bugetară cu 366,3 milioane de lei.

"La Ministerul de Interne am alocat o sumă suplimentară de 366,3 milioane de lei pentru achiziţia echipamente şi mijloace de intervenţie şi de mobilitate terestră pentru Jandarmerie şi Poliţie, dar şi pentru asigurarea salariilor pentru aproape 8.000 de noi posturi de agenţi şi subofiţeri", a declarat Dăncilă.

Articolul continua dupa recomandari

Având in vedere deficitul de personal destul de mare existent la nivelul MAI, de peste 20.000 de posturi, noile încadrari ar crea un oarecare echilibru.

Sindicalişti susţin că lipsa resurselor bugetare a fost un impediment încă de anul trecut în scoaterea la concurs a noi posturi.

Angajări în Poliţie 2018. Condiţii de angajare

Persoanele care doresc să se angajeze în cadrul Ministerului de Interne trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale.

Printre condițiile generale necesare se numără:

  • să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European
  • să aibă domiciliul în România
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit
  • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare
  • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
  • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
  • să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
  • să fie declarați apți medical şi apți psihologic.