Declaraţiile de avere care se completaza anual îi obligă pe aleşi să specifice toate bunurile care depăşesc suma de 5000 de euro.

Averile celor 465 de senatori şi deputaţi nu sunt estimate doar în terenuri, conturi bancare şi maşini, ci şi în icoane, sculpturi, picturi, timbre şi ceasuri care pot valora sute de mii de euro.

Articolul continua dupa recomandari

Declaraţia de avere pe care o completează anual îi obligă pe parlamentari spună tot ceea ce înseamnă „bunuri sub formă de metale preţioase, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 euro", după cum e specificat în formularul tip de pe site-urile celor două camere ale Parlamentului.

Dintre cei 329 de deputaţi, în topul celor mai bogaţi la capitolul "bunuri preţioase", se află trei social-democraţi.