Admitere liceu 2018. Completarea fişei de înscriere la liceu este un amănunt foarte important, deoarece fiecare câmp conţine informaţii obligatorii, necesare înscrierii şi repartizării în licee.

Conform Ministerului Educaţiei, modul de completare a Fișei de înscriere în Anul Școlar 2018-2019 este unul bine structurat, iar un câmp anume trebuie lăsat necompletat.

Articolul continua dupa recomandari

Câmpul "nr.înreg", care se găseşte în partea dreaptă - sus reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere în momentul depunerii ei şi căsuţa nu trebuie scrisă.

Admitere liceu 2018. Cum se completează fişa de înscriere

Se completează următoarele câmpuri în fişa de înscriere:

1. Codul numeric personal (câmp obligatoriu)

2. Data nașterii (câmp obligatoriu)

3. Numele (câmp obligatoriu)

4. Init. tatălui (câmp obligatoriu)

5. Prenumele (câmp obligatoriu)

6. Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu) -

La codul de judeţ se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă.

De exemplu, un elev din Vaslui introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă. Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de şcolarizare 2017, când aceasta va fi publicată.

7. Denumire (câmp obligatoriu) - reprezintă numele şcolii de provenienţă.

8. Media evaluare naţională (câmp obligatoriu) - media generală obţinută de candidat la evaluarea naţională susţinută în clasa a VIII-a.

9. Media teze naţionale - media candidatului la tezele cu subiect unic susţinute în clasa a VIII-a pentru seriile 2008 si 2009 (respectiv media la testele naţionale pentru seriile 2004-2007).

10. Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) - media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.

11. Media admitere (câmp obligatoriu)- media de admitere a candidatului calculată conform formulei din algoritmul de repartizare. Consultă cum se calculează media de admitere în liceu.

12. Notă de la Evaluarea Naţională limba română / Notă teze naţionale limba română VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă nota candidatului obţinută la Evaluarea Naţională 2018 la limba română sau nota candidatului la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

13. Notă teze naţionale limba română VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de limba română pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

14. Notă evaluare naţională matematică / Notă teze naţionale matematică VIII 1 (câmp obligatoriu) - reprezintă reprezintă nota candidatului obţinută la evaluarea naţională la matematică sau nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 1 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

15. Notă teze naţionale matematică VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de matematică pe semestrul 2 din cls. a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

16. Disciplina la alegere - se va completa disciplina la care se vor susţine tezele naţionale. Aceasta poate fi Istorie sau Geografie. (seria precedentă 2009 inclusiv)

17. Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 1 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 1 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

18. Notă teze naţionale istorie/geografie VIII 2 - reprezintă nota candidatului obţinută la tezele naţionale la proba de istorie/geografie pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. (seria precedentă 2009 inclusiv)

19. Notă evaluare naţională limba maternă / Notă teze naţionale limba maternă VIII 1 - este compus din două zone: una destinată codului limbii și o alta destinată notei primite de candidat la evaluarea naţională la limba maternă sau la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 1 din clasa a VIII-a (pentru seria precedentă 2009 inclusiv). Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

20. Notă teze naţionale limba maternă VIII 2 - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la tezele naţionale la limba maternă pe semestrul 2 din clasa a VIII-a. Această notă va participa la calculul mediei de admitere. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean şi va fi acelaşi cu cel de la câmpul Notă teze naţionale limba maternă VIII 1. (seria precedentă 2009 inclusiv)

21. Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

22. Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.

23. Cultul Religios – pentru ca titularul fișei să participe la orele de Religie, se bifează cu X căsuţa din dreptul acordului “Doresc participarea titularului prezentei fișe la orele de Religie” și se completează în continuare numele cultului religios

24. Opţiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau din listele care se vor găsi în secţiunea Planul de şcolarizare 2017.

25. Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.

26. Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.

27. Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.