Chiar dacă nu s-au afişat încă rezultatele la Bacalaureat, absolvenţii de liceu sunt preocupati cu înscrierile la facutate. Nu mai e mult, aşa că oferta este foarte bine studiată. În București, cele mai căutate universităţi sunt Politehnica, Universitatea București şi Academia de Studii Economice.

Mai jos, publicăm informaţii despre condiţiile de admitere şi când încep înscrierile la Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. 

Articolul continua dupa recomandari

Admiterea la facultate se face pe programe de studii. Pentru fiecare program de studiu se depune un dosar.

Criterii de admitere la Facultatea de Istorie

1. Scrisoare de intenție. Evaluarea se face pe baza calificativelor: <admis>, <respins>;

2. Media obținută la bacalaureat.

Criterii de departajare

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

– nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română;

– nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la proba obligatorie a profilului urmat.

Calendarul admiterii la Facultatea de Istorie

Înscrieri: 09 - 20 iulie 2018;

Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2018;

Confirmare loc facultate: 23 - 27 iulie 2018

Afișarea rezultatelor : 28.07.2018.

Program înscrieri:

LUNI - VINERI , orele 9.00 – 14.00

SÂMBĂTA - DUMINICA , orele 9.00 – 12.00

Taxa de admitere şi de studii:

Taxa de admitere: 150 lei /dosar de admitere depus;

Taxa de studii pentru locurile cu taxă: 3100 lei;

Persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere, trebuie să prezinte unul din următoarele documente:

· certificatele de deces ale părinților / copie xerox (în cazul orfanilor de ambii părinți);

· adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);

· adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;

· adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București, pentru susținătorii legali ai candidatului.

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultatea de Istorie

1. Dosar plic;

2. Cerere de înscriere tip (se obţine de la comisia de înscriere);

3. Diploma de Bacalaureat în original / copie xerox, sau adeverinţă provizorie în original / copie xeros;

4. Certificatului de naştere în original / copie xerox;

5. Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul;

6. Fotocopia cărţii de identitate;

7. Adeverinţă medicală eliberată recent, din care să reiasă că viitorul student este apt pentru înscrierea la facultate (se obține de la medicul de familie);

8. 4 fotografii tip buletin;

9. Chitanţa cu taxa de admitere (se achită la casieria facultății);

10. Scrisoare de intenţie.

Liceenii află miercuri rezultatele la Bacalaureat

Ziua de 4 iulie va fi cu emoții pentru liceenii înscriși la sesiunea de vară a examenului de Bacalaureat. Cei peste 136.000 de candidați vor afla ce note au primit la probele scrise.

Rezultatele la Bacalaureat vor fi afişate atât online, pe edu.ro, cât și la avizierele instituţiilor de învăţământ.

Notele obținute la examenul maturității sunt cu atât mai importante cu cât cântăresc mult la admiterea în învăţământul superior.